Tax Justice Network Norway

English

Om oss

TJN Norge er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for Tax Justice. Nettverket i Norge skal jobbe for global skatterettferd. Dette innebærer et demokratisk og åpent skattesystem der innbyggerne har demokratisk kontroll over skattelegging og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.

Politisk program 2019

Last ned

Årsberetning 2018

Last ned

Årsregnskap 2018

Last ned

Revisjonsberetning 2018

Last ned

Vedtekter

oppdatert 8. mai 2019

Last ned

Kontrakt Norad 2018-2019

Last ned

Kontrakt UD 2018-2019

Last ned

Personvernerklæring

Last ned

Logo

Last ned TJN Norges logo her

Last ned

Nettverket skal:

    • informere om de skadelige effektene av skjulte pengestrømmer
    • fremme kontakt mellom interesserte parter i Norge og mellom Norge og utlandet
    • stimulere og organisere forskning og debatt
    • oppfordre og støtte nasjonal og internasjonal kampanjeaktivitet

Tax Justice Network ble stiftet i 2003. Tax Justice Network - Norge er en uavhengig søsterorganisasjon i Tax Justice Network-familien og ble stiftet i 2010. Vi er en del av den internasjonale paraplyorganisasjonen Global Alliance for Tax Justice, en sammenslutning av organisasjoner fra alle kontinenter. Les den uformelle historien om TJN og tilblivelsen av skatterettferdsbevegelsen her

Tax Justice Network - Norge finansieres hovedsaklig gjennom medlemskontingenter, rammeavtaler/prosjektstøtteordninger og mindre donasjoner. Vi har siden 2013 hatt rammeavtale/årsavtaler gjennom Norads informasjonsstøtteordning. Aktører vi har mottatt prosjektstøtte fra: Utenriksdepartementet (Europamidlene og Dialogmidlene) og Norges Forskningsråd (Finansmarkedsfondet).

Mer informasjon

Kontakinformasjon finner du her
Mer informasjon om ansatte og styrets medlemmer ser du her
Tax Justice Network sin internasjonale plattform
Søk om medlemskap eller støtt oss økonomisk her

Oversikt over våre medlemsorganisasjoner finner du i bunnen av dette nettstedet.