Tax Justice Network Norway

English

Om oss

TJN Norge er en del av den internasjonale Global Alliance for Tax Justice. Nettverket i Norge skal jobbe for global skatterettferd. Dette innebærer et demokratisk og åpent skattesystem der innbyggerne har demokratisk kontroll over skattelegging og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.

Vedtekter

Vedtatt 13. april 2015

Last ned

Årsberetning 2016

Last ned

Årsregnskap 2016

Last ned

Revisjonsberetning 2016

Last ned

Kontrakt Norad 2015

Last ned

Logo

Last ned TJN Norges logo her

Last ned

Nettverket skal:

    • informere om de skadelige effektene av skjulte pengestrømmer
    • fremme kontakt mellom interesserte parter i Norge og mellom Norge og utlandet
    • stimulere og organisere forskning og debatt
    • oppfordre og støtte nasjonal og internasjonal kampanjeaktivitet

Den internasjonale organisasjonen som vi er en del av ble stiftet i 2003 og heter Global Alliance for Tax Justice. Dette er en sammenslutning av organisasjoner fra alle kontinenter. Les den uformelle historien om TJN og tilblivelsen av skatterettferdsbevegelsen her
Tax Justice Network - Norge ble lansert 29. november 2010. Aktører i Norge har siden 2006 vært aktive i et nordisk og europeisk samarbeid i det internasjonale nettverket.
 

Tax Justice Network - Norge finansieres hovedsaklig gjennom medlemskontingenter, rammeavtaler/prosjektstøtteordninger og mindre donasjoner. Vi har siden 2013 hatt rammeavtale/årsavtaler gjennom Norads informasjonsstøtteordning. Aktører vi har mottatt prosjektstøtte fra: Utenriksdepartementet (Europamidlene og Dialogmidlene) og Norges Forskningsråd (Finansmarkedsfondet).

Mer informasjon

Kontakinformasjon finner du her
Mer informasjon om ansatte og styrets medlemmer ser du her
Tax Justice Network sin internasjonale plattform
Søk om medlemskap eller støtt oss økonomisk her

Oversikt over våre medlemsorganisasjoner finner du i bunnen av dette nettstedet.