Tax Justice Network Norway

English

Om styret og ansatte

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen

Sigrid har vært aktivt engasjert i skatterettferd siden 2002 og var medstifter av Tax Justice Network - Norge. Hun er medforfatter og redaktør på en rekke bøker og rapporter på temaet og er en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet for konsulentselskapet Holte Consulting som avdelingsleder, og som rådgiver på internasjonale prosjekter.  Hun har hatt flere styreverv i privat næringsliv, sivilsamfunn og internasjonale nettverk: Holte Consulting (styremedlem), TJN - Norge (styreleder), Attac Norge (styremedlem), TJN Europe (koordinator) og Global Alliance for Tax Justice (styremedlem). Pressebilde til høyre.

 

Politisk rådgiver Ingrid Hjertaker

Ingrid er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og Brown University, og har tidligere forsket på finansmarkeder, regulering og kriser. Hun er forfatter av boken "Ustabilitetens politiske økonomi" som kom ut på Cappelen Damm i 2017 (sammen med Bent Sofus Tranøy).

 

Politisk rådgiver Peter Henriksen Ringstad (For tiden i permisjon)

Peter har vært engasjert i skatterettferd siden 2008, da han var med i oppstarten av ungdomsorganisasjonen Changemakers arbeid med skatteparadis og kapitalflukt. Han har bachelorgrad i internasjonale studier, og mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han satt i 2010 i interimstyret som startet opp Tax Justice Network - Norge og har siden vært ansatt i TJN-Norge ved to anledninger, blant annet som forfatter av rapporten "Skjulte Eiere". Peter har tidligere jobbet som politisk rådgiver for Kirkens Nødhjelp. Pressebilde finner du her.


Rådgiver Julie Kristine Wood

Julie har en bachelor i statsvitenskap og en bachelor i afrikastudier fra NTNU. Hun har vært politisk nestleder i solidaritetsorganisasjonen SAIH og jobbet som praktikant på den norske delegasjonen til FN i New York. 

 

Styreleder Helge Renå

Helge har vært ansatt som doktorgradsstipendiat siden 2014 på Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har tidligere blant annet jobbet som forsker på Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) og i Asplan Viak. Helge har også deltatt i et prosjekt for Transparency International, hvor en av oppgavene var å undersøke en rekke sentrale institusjoner i Norge ut ifra et antikorrupsjonsperspektiv. For tiden skriver han på et doktorgradsprosjekt om politiets håndtering av terrorangrepene 22. juli. Helge har vært styremedlem i TJN siden 2012. Han er bosatt i Oslo.

 

Andre styremedlemmer:

Linda Skjold Oksnes

Linda jobber som prosjektleder i Norsk-Ukrainsk Handelskammer. Hun har en mastergrad i Miljø- og utviklingsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Som tidligere rådgiver i Tankesmien Agenda og Fagforbundet har hun erfaring med økonomisk politikk, da særlig innenfor skatt og arbeidsliv. I den internasjonale tankesmien Re-Define jobbet hun med spørsmål knyttet til klima og finans. Linda er bosatt i Oslo. Hun har vært styremedlem av TJN-Norge siden 2012 og styreleder fra 2013 til 2018.

Frøydis Olaussen

Frøydis har vært aktiv i skatterettferdsspørsmål i mange år, og har skrevet kronikker og artikler om temaet. Hun var medlem i Utenriksdepartementet sin arbeidsgruppe "Task force on the development impact of illicit financial flows" i 2007-2008. Frøydis er bosatt i Bergen. Hun satt i interimstyret siden oppstarten av TJN-Norge i 2009 og siden vært styremedlem.

Lin Olderøien

Lin er PhD i filosofi fra NTNU/Handelshøyskolen i Trondheim, på temaet aktsomhetsvurdering i transnasjonale selskaper knyttet til menneskerettigheter og økonomisk kriminalitet. Hun er for tiden organisasjonsrådgiver i Stamina. Forskningsarbeid inkluderer økonomisk organisering og økonomisk kriminalitet i idrettsorganisasjoner, samt sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet og doping. Hun har faglig bakgrunn og interesser for feltene økonomisk kriminalitet i transnasjonale organisasjoner og idrettsorganisasjoner, psykologi, filosofi og etikk. Lin er bosatt i Trondheim. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2014.

Torstein Brechan

Torstein har siden 2014 vært forbundssekretær ved samfunnsavdelingen i Norsk Tjenestemannslag. Han arbeider med faglig og politisk påvirkning og forvaltningspolitikk. Torstein leder også NTLs nettverk mot svart økonomi som blant arbeider med å styrke kontrolletatene. Torstein jobber i Oslo.  Han har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2018.

Galina L. Lund

Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt Nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program «Skatt for Utvikling» i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der.  Galina er bosatt i Bodø. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2017.

Catharina Bu

Catharina er internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda. Tidligere var hun utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna med ansvar for fagområdene godt styresett og rettferdig finansiering. Hun har deltatt aktivt i flere nasjonale og internasjonale påvirkningsprosesser, blant annet Finansiering for Utviklingskonferansen i Addis Ababa i 2015. Hun har tidligere jobbet for blant andre Fellesrådet for Afrika og Amnesty og har styreerfaring fra SLUG - Nettverk for Ansvarlig Gjeldspolitikk og Fellesrådet for Afrika. Catharina er bosatt i Oslo. Hun har vært styremedlem i TJN Norge siden 2017.

 

Faglig rådgiver: Gregar Berg-Rolness

Gregar har arbeidet mange år i Skatteetaten og har vært avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord ligningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. Hans siste bok er Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten (2016). Les vår omtale av boken her. 

 

Kontaktinfo ansatte, styret og faglig rådgiver