Tax Justice Network Norway

English

Om styret og ansatte

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen
Sigrid har vært aktivt engasjert i skatterettferd siden 2002. Hun er koordinator for  Tax Justice Network Europe (2007-2011 og 2015- ), og representerer Euorpa i styret til den globale alliansen Global Alliance for Tax Justice.  Tidligere var hun styreleder i Tax Justice Network - Norge og styremedlem i Holte Consulting og Attac Norge. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet for konsulentselskapet Holte Consulting som avdelingsleder, og som rådgiver på internasjonale prosjekter. Pressebilde finner du her.

Politisk rådgiver Peter Henriksen Ringstad
Peter har vært engasjert i skatterettferd siden 2008, da han var med i oppstarten av ungdomsorganisasjonen Changemakers arbeid med skatteparadis og kapitalflukt. Han har bachelorgrad i internasjonale studier, og mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han satt i 2010 i interimstyret som startet opp Tax Justice Network - Norge og har siden vært ansatt i TJN-Norge ved to anledninger, blant annet som forfatter av rapporten "Skjulte Eiere". Peter har tidligere jobbet som politisk rådgiver for Kirkens Nødhjelp. Pressebilde finner du her.

Styreleder Linda Skjold Oksnes
Linda jobber som prosjektleder i Norsk ukrainsk handelskammer. Hun har en mastergrad i Miljø- og utviklingsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Som tidligere rådgiver i Tankesmien Agenda og Fagforbundet har hun erfaring med økonomisk politikk, da særlig innenfor skatt og arbeidsliv. I den internasjonale tankesmien Re-Define jobbet hun med spørsmål knyttet til klima og finans. (Oslo)

Andre styremedlemmer:

Frøydis Olaussen
Frøydis har vært aktiv i skatterettferdsspørsmål i mange år, og har skrevet kronikker og artikler om temaet. Hun var medlem i Utenriksdepartementet sin arbeidsgruppe "Task force on the development impact of illicit financial flows" i 2007-2008. (Bergen)

Ragnhild Balsvik
Ragnhild er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH i Bergen. Hun er økonom og arbeider med spørsmål knyttet til effekter av globalisering på arbeidsmarkedet. Hun er styremedlem i Statistisk sentralbyrå sitt styre. (Bergen)

Helge Renå
Helge er stipendiat på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han er utdannet statsviter (M.Phil, UiO 2009). Blant hans forskningsinteresser er kommunal organisering, kontroll- og styringsutfordringer i offentlig forvaltning og korrupsjon (norsk kontekst). (Bergen)

Lin Olderøien
Lin er PhD i filosofi fra NTNU/Handelshøyskolen i Trondheim, program for anvendt etikk. Hun jobber for tiden med forskning på økonomisk organisering og økonomisk kriminalitet i idrettsorganisasjoner, samt sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet og doping. Hun har faglig bakgrunn og interesser for feltene økonomisk kriminalitet i transnasjonale organisasjoner og idrettsorganisasjoner, psykologi, filosofi og etikk. (Trondheim)

Galina L. Lund
Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program Skatt for utvikling i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der.  (Bodø)

Catharina Bu
Catharina er utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna med ansvar for fagområdene godt styresett og rettferdig finansiering. Hun har deltatt aktivt i flere nasjonale og internasjonale påvirkningsprosesser, blant annet Finansiering for Utviklingskonferansen i Addis Ababa i 2015. Hun har tidligere jobbet for blant andre Fellesrådet for Afrika og Amnesty og har styreerfaring fra SLUG - Nettverk for ansvarlig gjeldspolitikk og Fellesrådet for Afrika. (Oslo)

Faglig rådgiver: Gregar Berg-Rolness
Gregar har arbeidet mange år i Skatteetaten og har vært avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord ligningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. Hans siste bok er Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten (2016). Les vår omtale av boken her. 
 

Kontaktinfo ansatte, styret og faglig rådgiver