Tax Justice Network Norway

English

Boklansering med dobbeltarrangement

Boklansering med dobbeltarrangement | Fra lanseringa av boka i Nairobi
Fra lanseringa av boka i Nairobi

Mandag 05. mars ønsker vi velkommen til to arrangementer om skatt og utvikling i anledning at boka «Lifting the Veil of Secrecy - Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa» lanseres i Norge.

 
Dato

Stortingsseminar: Hvordan bygge bærekraftige inntektsgrunnlag i utviklingsland?

Mandag 5. mars kl. 13-15, Stortinget, Oslo

Påmeldingsfrist: 1. mars til kine.sperre.horsbol@stortinget.no

Nasjonale skatteinntekter er løftet frem som en av de viktigste finansieringskildene for å nå FNs bærekraftsmål. Målt i forhold til størrelsen på økonomien, er det afrikanske land som taper mest i verden i skatteunndragelser. Norge har forpliktet seg til å doble støtten til utvikling av bedre skattesystemer i fattige land innen 2020.

I anledning lansering av boka Lifiting the veil of secrecy – Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa har vi samlet et knippe internasjonale eksperter med særlig kompetanse på skatt og utvikling i Afrika.

 • Velkommen ved Kari Elisabeth Kaski, Stortingsrepresentant for SV
 • Presentasjon av boka
  Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder i Tax Justice Network – Norge
 • Dobbeltskatteavtaler: rettslige mulighetsrom for skatteinntekter
  Catherine Ngina Mutava, Associate Director, Strathmore Tax Research Centre,
 • Offshore finanssenter og konsekvenser for utvikling
  Attiya Waris, Senior Lecturer, Law School, University of Nairobi.
 • Bygging av nasjonale skattesystemer for bærekraftig finansiering
  Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt, Extraordinary Professor, African Tax Institute, University of Pretoria
 • Skatt for utvikling og Norges rolle i internasjonal skattebistand
  Olav Lundstøl, Fagdirektør i Norad.

Arrangører: Chr. Michelsens Institutt, Tax Justice Network – Norge, SkattJakt-nettverket, SV

 

Kapitalflukt fra Afrika: Utviklingshinder nummer 1?

Boklansering og debatt med ledende internasjonale eksperter på skatt og utvikling. En del av Fellesrådet for Afrikas arrangementserie "Africa Now".

Mandag 5. mars kl. 18:00-19:30. Kulturhuset, Oslo. Ingen påmelding nødvendig.

Det er estimert at Afrikanske land taper mer på skatteunndragelse fra selskaper enn noen andre land i verden, som andel av deres økonomi. Hvilken rolle har skatt i å skape utvikling i Afrika? Er det å stoppe ulovlig kapitalflukt til skatteparadis et vidundermiddel for å øke finansieringen for utvikling? Eller blir for lite fokus lagt på nasjonale kontekster og utfordringer med å bygge robuste statlige skatteinstitusjoner.

Boka «Lifiting the veil of secrecy – Perspectives on International Taxation and Capital Flight from Africa» vil være tilgjengelig under arrangementet. Arrangementet vil være på engelsk.

 • Catherine Ngina Mutava, Associate Director, Strathmore Tax Research Centre, Nairobi, Kenya
 • Attiya Waris, Senior Lecturer, Law School, University of Nairobi, Kenya.
 • Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder, Tax Justice Network - Norway
 • Odd-Helge Fjeldstad, seniorforsker og økonom, Christian Michelsens Institutt, Bergen,  Extraordinary Professor, African Tax Institute, University of Pretoria
 • Olav Lundstøl, Fagdirektør, Norad. PhD-kandidat i skatt, University of Pretoria.
 • Ordstyrer: Ingrid Stolpestad, Framtiden i Våre Hender.

Arrangører: Chr. Michelsens Institutt, Tax Justice Network – Norge, Fellesrådet for Afrika, SkattJakt-nettverket