Tax Justice Network Norway

English

Britiske menigheter engasjerer seg i skattekamp

Britiske menigheter engasjerer seg i skattekamp | Tax Justice Sunday
Tax Justice Sunday

Kirkene i England til aksjon mot skatteparadis for andre gang -noe til etterfølgelse i Norge?

 
Dato

For andre år på rad gikk «Tax Justice Sunday» av stabelen i Storbritannia.


Tax Justice Sunday er en del av Fair Tax Week, som arrangeres i Storbritannia hvert år. Menigheter i Storbritannia har i flere år engasjert seg i kampen mot urettferdighet og økonomisk ulikhet som skatteparadisene bidrar til.

På bakgrunn av dette har man i Storbritannia laget en egen organisasjon Church Action for Tax Justice.

De britiske menighetene som ønsker å delta på skatterettferdssøndag kan benytte seg av spesiallagde brosjyrer og materiell for bruk i gudstjenester.

I begrunnelsen for hvorfor kirka engasjerer seg i skatterettferd, uttaler Pastor David Haslam:

-I både rike og fattige land er det alt for enkelt for store selskaper og rike individer å unngå å betale sin rettmessige andel skatt. Og, i stedet for å feire skatt som en mektig verktøy for å skape et mer rettferdig samfunn, beskrives skatt som noe negativt – en byrde som bør minimeres. Kristne burde elske skatt; det uttrykker takknemligheten, verdien av å dele og rettferdigheten som er i hjertet av evangeliet. Fair Tax Week gir muligheten til å snakke om dette til alle troende mennesker, og Skatterettferdssøndag er en særlig anledning til å ta budskapet til kristne menigheter.

Selv om vi ennå ikke har noen liknende anledning som samler norske menigheters og trossamfunns engasjement for skatterettferd, ser vi også i Norge at mange trosbaserte aktører engasjerer seg i kampen mot skatteparadis og økonomisk ulikhet. For eksempel ble Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig Råd og KFUK-KFUM Global tidlig medlemmer av Tax Justice Network – Norge.