Tax Justice Network Norway

English

Skatteguide til Arendalsuka

Skatteguide til Arendalsuka |

Vi loser deg gjennom arrangementsjungelen under sommerens skravlefestival! Se våre anbefalte seminarer om bærekraftig skatt.

 
Dato

Ansvarlig skatt
Tirsdag 13/8 2019 15:00 - 16:00
Arr:  Deloitte, NHH

Store selskaper som Apple, Google og Amazon blir åpenlyst kritisert for å ikke bidra til skatteinntekter i de landene de operer i. Selv om et internasjonalt lovverk er på god vei mot å innføre mer åpenhet i skattebehandlingen, er det langt igjen. Skal det da bare appelleres til samvittigheten til selskapene?

Med Christian Strand (debattleder, NRK),  Professor Guttorm Schjelderup (NHH), Per Evers (Deloitte), Tore Storehaug, (Finanskomiteen, KrF), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network - Norge)

 

Skatt, statsbygging og sårbare stater
Tirsdag 13/8 2019 16:30 - 18:00
Arr: NUPI, CMI, Tax Justice Network Norge

Sårbare stater er et fokusområde for norsk bistand, men hvordan hjelper man best stater som ser ut til å mangle det meste? Bistand uten en statsbyggingskomponent som bidrar til effektiv og legitim skattlegging og forvaltning av naturressurser, vil kun føre til en ting; at sårbare stater holdes i live ved kunstig, internasjonalt åndedrett.

Morten Bøås (NUPI), Odd-Helge Fjeldstad (CMI), Jon Lomøy (Norad), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network - Norge), Professor Benedicte Bull (UiO)

 

Hvitvasking – fra sorte til hvite penger
Tirsdag 13/8 2019 17:00 - 18:00
Arr: Deloitte

Nylig har to store nordiske banker vært innblandet i hvitvaskingsskandaler. Er bankene naive fordi nordiske land rangeres høyt på korrupsjonsindeksen til Transparency International? Den nye hvitvaskingsloven innebærer en betydelig skjerping av hvilke krav som stilles til rapporteringspliktige selskap. Hvor stor del av ansvaret legges på bankene, og hvordan responderer disse? Og hvorfor vil ikke advokatene være med å varsle om mulig hvitvasking?

Erik Wold (debattleder), Idar Kreutzer (Finans Norge), Håvard Kampen (Økokrim), Erling Grimstad (advokat), Marianne Reikvam (Deloitte), Merethe Smith (Advokatforeningen), Roar Østby (DNB)

 

Finanskafé: svart krim og hvit vask
Onsdag 14/8 2019 12:00 - 12:45
Arr: Finans Norge

Hvordan hvitvaskes penger og hvordan arbeider finansinstitusjonene for å forhindre disse lovbruddene? Er det for dårlige retningslinjer for hva som skal rapporteres inn og er dette egentlig en offentlig oppgave som er lagt til finansinstitusjonene? Hvordan kan vi samarbeide bedre for å lykkes i kampen mot denne grove og samfunnsskadelige kriminaliteten?

Roar Østby (DNB), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network – Norge), Sven Arild Damslora (Økokrim), Atle Roaldsøy (Finans Norge), Erik Nilsen (Skatteetaten), Tom Staavi (Finans Norge)


Den store skattejakten

Onsdag 14/8 2019 12:30 - 13:20
Arr: Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten), Arendalsuka Ung

Hvor kommer skatten fra? Hva bruker vi skatten til? Hva skjer når tyvene ikke vil dele? Hvem vil du dele skatten med? Hele Skattejakten foregår på Torvet. Her møter vi mange som kan hjelpe oss å finne svaret på gåten. Vi får også hjelp av ekte skattejegere som passer på at det er morsomt og trygt å delta. Premie til alle som deltar! Passer best for skattejegere i alderen 6-10 år.

Med: Ordførerern, Bakeren, Politidamen, Brannmannen, Sykepleieren, Tyvene, Skattejegere (altså du)


Skattedebatten: skatteproveny i åpne økonomier - fri buffet eller tvangstrøye?

Onsdag 14/8 2019 16:00 - 17:00
Arr: KPMG AS

Invitasjonsteksten forteller oss at skattemyndighetene er aktivistiske, kommer med uholdbare påstander i skattesaker og har omfattende fullmakter til bruk av tvang. Videre står det at selskaper kommuniserer åpent om skatt, mens skattemyndighetenens skader tilliten i befolkningen med sin manglende åpenhet. Det er skatteyterne og deres rådgivere som har det tungt - for de må slite med beskyldninger om at de planlegger seg til lavest mulig skatt, kan vi lese. En slags ParadisePapers snudd på hodet altså. Med en en tekst så blottet for selvinnsikt fra arrangøren KPMG, spår vi en heidundrende debatt.

Eivind Furuseth (BI), Thor Leegaard og Per Daniel Nyberg (KPMG), Henrik Asheim (stortingsrepresentant Høyre), Rigmor Aasrud (stortingsrepresentant Ap), Skattedirektør Hans Christian Holte

 

Skattesnusk og kommersialisering i utdanningsbistanden

Torsdag 15/8 2019 13 - 14
Arr: SAIH, Redd Barna, Tax Justice Network – Norge

Dersom vi skal nå bærekraftsmålet om å sikre inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030 må vi trappe opp innsatsen nå. 97 prosent av finansieringen må komme fra landene selv, derfor er kampen mot kapitalflukt og for økt skatteinngang sentral for å sikre retten til utdanning. De siste årene har vi sett en rekke nye globale fond og initiativ på utdanning. Vil dette faktisk føre til at det kommer mer penger til utdanning?

Sunniva Folgen Høiskar (SAIH, ordstyrer), Øygunn Sundbø Brynildsen (Redd Barna), Torstein Tvedt Solberg (AP), Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network - Norge)

 

Bilde: Arendalsuka 2018. Foto M_Hauglid. Gjengitt under lisens.