Tax Justice Network Norway

English

En seier for skattevarslere

En seier for skattevarslere | Antoine Deltour. Foto: Hanne Kjærland Olsen
Antoine Deltour. Foto: Hanne Kjærland Olsen

Deler av dommen mot Lux Leaks-varlseren Anotine Deltour er nå annulert. Kjennelsen gir Deltour varsler-status.

 
Dato
Oppdatert 17. januar 2018 
 
I 2014 lekket Deltour dokumenter fra sin daværende arbeidsgiver PwC, som viste at Luxembourg hadde inngått skatteavtaler med blant andre Amazon og Apple, som resulterte i nær null i skatt for selskapene. EU har allerede iverksatt flere etterforskninger som følge av avsløringene. En rekke politiske tiltak har blitt iverksatt de siste to årene for større åpenhet og mot internasjonal skatteunndragelse, mange med direkte referanse til Luxembourg og Lux Leaks.
 
På tross av den store samfunnsnytten av varslingene, var Luxembourg ikke nådig i sin rettsforfølgelse av Antoine Deltour og Raphaël Halet. De ble begge dømt i to rettsinstanser i Luxembourg for blant annet brudd på Luxembourgs hemmeligholdslover. Les hva vi skrev om dommene fra 2016 og 2017
 
Den nye dommen fra 11. januar 2018 annulerer deler av den siste dommen, og anerkjenner Deltour varslerstatus. Dette betyr at han innrømmes varslerrettigheter fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Les mer om detaljene i den nye dommen
 
Rettens nye kjennelse er en seier for varslere generelt. Kjennelsen bygger imidlertid kun på rettspraksis. Transparency International krever nå at varlserbeskyttelse nå må nedfelles i lov. 
 
Nyheten om Raphaël Halet er ikke like oppløftende. Hans anmodning om varslerstatus ble avvist og boten opprettholdt. Han skal nå henvende seg til EUs menneskerettighetsdomstol. Behandlingen av Halet under denne prosessen har vært sterkt kritikkverdig. Les hans historie her
 
 
 
Hør mer
Vår egen TaxCast-episode om Lux-leaks, med intervju av blant andre Antoine Deltour: "Klappjakt på skattevarslere" (2017)
 
 
Les mer
Domstol i Luxembourg setter til side dom mot Luxleaks-varlser (NTB)