Tax Justice Network Norway

English

Foredrag: Truste og bære

Foredrag: Truste og bære | Nora Anker
Nora Anker

Slik skjules eiere og pengestrømmer i truster, verdens minst åpne juridiske konstruksjon. Les presentasjonen fra Nora Anker i Skatt Øst her.

 
Dato

Truste og bære

Et foredrag om truster av seniorskattejurist Nora Anker fra Skatt Øst

Last ned
Tax Justice Network - Norge inviterte til foredrag 12. april 2013.

Presentasjonen av Nora Anker kan lastes ned til høyre.
 
 
Her er invitasjonsteksten til foredraget:
 
TRUSTE OG BÆRE
- Slik skjules eiere og pengestrømmer i truster, verdens minst åpne juridiske konstruksjon.
 
 
Tid: fredag 12. april. Kl. 13-14:30.
Sted: Kirkens Nødhjelp, Bernard Getz' gt. 3 (Nær St. Olavs plass)
Arrangementet er gratis. Meld din deltagelse til info@taxjustice.no
 
 
Selv om truster ikke er regulert av norsk lov, dukker de ofte opp i store skatteunndragelsessaker. Eierne bak en trust kan være umulig å finne og trustene er ofte registrert i skatteparadis. Hvordan brukes denne populære og svært lite transparente konstruksjonen?

Foredragsholder er Nora Anker, seniorskattejurist i Skatt øst. Hun jobber hovedsaklig med skatteparadis og var saksbehandleren i skattesaken som utferdiget anmeldelsen av Roar Syversen, en av Norgeshistoriens største skatteunndragelsessaker. Syversen benyttet seg blant annet av et Kypros-registrert trust.

Les mer: Truster har vokst kraftig på New Zealand som huser en blomstrende hemmeligholdsindustri. 

 

Velkommen!