Tax Justice Network Norway

English

Hjemme bra, borte best

Hjemme bra, borte best | Finansminister Siv Jensen (Foto: Regjeringen.no)
Finansminister Siv Jensen (Foto: Regjeringen.no)

Flytter du ledelsen i et norsk selskap til et skatteparadis, kan du slippe skatt. Vi er sterkt kritiske til det store hullet i Finansdepartementets nye forslag.

 
Dato

Finansdepartementet har foreslått en endring i skatteloven som gjør at selskaper stiftet i Norge og selskap med reell ledelse som finner sted i eller fra Norge skal anses som hjemmehørende i Norge. Hvor et selskap hører hjemme hen, avgjør om det kan skattelegges i Norge eller ikke.

Vi støtter denne generelle endringen da den rydder opp i en uklar rettstilstand hvor det har vært mye diskusjon de siste 10 – 15 årene. Senest i Transocean-saken 2. juli 2014 hvor Oslo Tingrett frifant Arcade Drilling AS med henvisning til at selskapet ikke var skattepliktig til Norge.

Finansdepartementet foreslår imidlertid også et unntak fra denne regelen som åpner opp et stort hull: Dersom selskapets reelle ledelse flyttes til et land Norge har skatteavtale med, opphører selskapet å være norsk skattesubjekt.

Norge har skatteavtaler med en rekke kjente skatteparadis: Barbados, Kypros, Liechtenstein, Luxembourg og Singapore for å nevne noen. Liechtenstein er oppført på EUs svarteliste. Selskap kan dermed forholdsvis enkelt oppnå skattefrihet fra Norge ved å flytte reell ledelse til hit.

Forslaget fra Finansdepartementet var på høring med frist 16. juni.
Les Tax Justice Network - Norges høringssvar