Tax Justice Network Norway

English

Hva kan vi forvente av EU etter EU-valget?

Hva kan vi forvente av EU etter EU-valget? | Ursula von der Leyen (Foto:EU)
Ursula von der Leyen (Foto:EU)

EUs nye president Ursula von der Leyen har presentert sine visjoner for de neste fem årene, hva betyr valget for skatterettferd?

 
Dato

Våre europeiske naboer gjennomførte EU-valg i mai, og den nye kommisjonen har nå funnet kontorene sine. EU har på noen områder vært positiv drivkraft på internasjonale åpenhetsspørsmål, blant annet gjennom å kreve at alle EU-land skal innføre registre over egentlige eiere.

Den tidligere tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen overtar det øverste vervet i EU som Europakommisjonens president fra Luxembourgs tidligere statsminister Jean-Claude Juncker. Von der Leyen har publisert et notat «A Union that strives for more», hvor hun legger fram sine visjoner for de neste fem årene, og nylig offentliggjorde hun de nye kommissærene med ansvar for ulike saksområder. Det begynner altså å danne seg et bilde av hvordan EU-kommisjonen for de neste fem årene vil se ut. Hva kan man forvente på skatterettferdighetssiden?

Vestager fortsetter
Det første man kan merke seg ved den nye kommisjonen er at Margrethe Vestager vil fortsette å lede Kommisjonen for konkurranse. Vestager var blant de mest profilerte kommissærene fra forrige periode, og gikk hardt ut mot store multinasjonale selskaper gjennom å åpne en rekke saker om ulovlig statsstøtte mot selskaper som Apple og Amazon, i land som Irland og Luxembourg. At hun fortsetter i denne rollen betyr at hun kan fortsette arbeidet med å legge press på landene i EU om å ikke misbruke skattesystemene sine for å skaffe seg urettferdige konkurransefordeler i det Europeiske markedet. Dette vil imidlertid fortsatt bare være en indirekte måte å forsøke å endre skattesystemet i EU på, da hun ikke har ansvar for selve skattereglene i EU. Vi kan imidlertid forvente at hun vil fortsette å trekke inn «høyprofilerte» tilfeller av statsstøtte for retten, noe som kanskje vil føre til at selskap i EU blir mer forsiktige med å strukturere virksomheten sin på en svært «aggressiv» måte av skattehensyn. De mer grunnleggende problemene med skatteunngåelse og skatteunndragelse blant vil imidlertid ikke kunne løses av henne.

Skadelig skattekonkurranse
Von der Leyens visjonsnotat erkjenner i prinsippet at EU sliter med et "kappløpet mot bunnen", hvor EUs stater konkurrerer om å tilby stadig gunstigere skattefordeler for å tiltrekke seg selskaper og investeringer. Hun skriver at alle trenger å "betale sin rettferdige andel" for å få Europas sosiale markedsøkonomi til å fungere. Det er imidlertid tvilsomt om de konkrete politiske forslagene som hun tegner opp vil kunne realiseres og få reell betydning.

Hun nevner først og fremst det pågående arbeidet med et felles, konsolidert skattegrunnlag for selskaper (CCCTB). Dette er et viktig initiativ som kan dramatisk forbedre selskapsskattesystemet, men som også har ligget på bordet lenge med liten fremgang. CCCTB ble blant annet omtalt i Tax Justice Network – Norges rapport «Enhetlig Skattlegging av multinasjonale foretak», som ble utgitt i 2017.

Land-for-land-rapportering
Et annet viktig tiltak – som TJNN har jobbet med i lang tid er innføring av offentlige land-for-land-rapporter. Land-for-land-rapportering for selskaper har blitt innført for store selskaper av OECD og EU, men foreløpig er informasjonen forbeholdt skattemyndighetene. Innad i EU har Tyskland vært blant landene som har jobbet for at slike rapporter skal være tilgjengelig for offentligheten. Von der Leyen har imidlertid ikke omtalt offentlige land-for-land-rapportering i sitt visjonsdokument. Dette kan tyde på at hun ikke tar sikte på å være en forkjemper for mer åpen informasjon om selskapers virksomhet under sin Presidentperiode. Det er imidlertid samtidig positive tegn fra Tyskland på dette området, etter at Tysklands finansminister Olaf Schultz den 12. september i år uttalte at sosialdemokratene nå har blitt enige om å være for offentlig land rapportering. https://mnetax.com/german-finance-minister-endorses-public-country-by-country-reporting-of-mne-tax-information-35799

Skadelige skattepraksiser
Von der Leyen lover å styrke kampen mot skadelige skatteregimer i visjonsnotatet sitt, men hun henviser da bare til “tredjeland”, altså land utenfor EU. EU har som kjent mange av verdens største skatteparadis blant sine medlemmer, og den nye presidenten går ikke inn på hvordan hun vil opptre ovenfor skatteparadisene og den skadelige skattepraksisen blant EUs egne medlemsstater. Den avtroppende kommisjonen har arbeidet aktivt mot
skadelige skattepraksiser blant EU-land – da særlig land som Luxembourg, Irland og Nederland - og bidratt til å øke bevisstheten rundt de betydelige negative konsekvensene dette kan ha for andre EUs medlemsstater og land utenfor EU. Vi håper kommisjonen vil fortsette dette viktige arbeidet, men dette er ikke entydig ut ifra von der Leyens notat.


Denne saken er et oversatt utdrag av Eurodad.org sin artikkel "A new European Commission: What are the implications for Development Finance in the next five years?"