Tax Justice Network Norway

English

Hvordan kan Norge bli ledende på rettferdig skatt og finansiell åpenhet?

Hvordan kan Norge bli ledende på rettferdig skatt og finansiell åpenhet? | Stortinget (Flickr)
Stortinget (Flickr)

Vi vil ha ideer og tips til hva vi skal spille inn til partienes partiprogram fram mot neste Stortingsvalg!

 
Dato

Vil du hoppe rett til svarskjemaet? Det finner du her:  https://no.surveymonkey.com/r/6HY9677

Utvidet land-for-land? Norsk Google-skatt? Nye skatteforskningsmidler? Nytt senter for åpenhet? Mer ressurser til skatteetaten? Økt skattebistand? – Vi vil ha ideer og tips til hva vi skal spille inn til partienes partiprogram før neste Stortingsvalg!

Vi har nettopp lagt kommune- og fylkestingsvalget bak oss. Men partiene ser allerede frem mot neste valg, og er i gang med å forberede programkomiteer som skal utvikle partiprogrammene for Stortingsperioden 2021-2025.


Vi mener Norge i den neste Stortingsperioden bør ta mål av seg å bli verdensledende i arbeidet mot skatteparadis, skatteunndragelse og for større finansiell åpenhet. Men for å klare det må vi ha god politikk på plass allerede i partienes stortingsprogrammer. Programkomiteene i partiene er ikke fageksperter, så de trenger gode ideer og innspill fra de som jobber tettest på utfordringene.


Tax Justice Network – Norge kommer til å sende inn innspill til alle partienes partiprogrammer. Men vi vil gjerne høre fra dere – hva skal vi mene?


Husk at politikk ikke bare handler om nye lover og regler, men også om organisering av offentlige institusjoner og budsjettspørsmål.

Hvor kan økte ressurser utgjøre en forskjell i kampen mot internasjonale skatteunndragelse? Trenger vi nye spesialiserte institusjoner eller kan etablerte institusjoner gjøre mer eller jobbe annerledes? Trenger kommunene støtte fra et nasjonalt kompetansesenter som kan screene selskaper mot skatteparadisstrukturer ved offentlige anbudsprosesser?

Dere kan gi innspill gjennom å skrive en epost til peter@taxjustice.no, eller sende inn svar via dette skjemaet (mulig å svare anonymt): https://no.surveymonkey.com/r/6HY9677