Tax Justice Network Norway

English

Innlegg: Tall for kapitalflukt krevende øvelse (DN)

Innlegg: Tall for kapitalflukt krevende øvelse (DN) |

Vi svarer Arve Ofstad i dette innlegget i Dagens Næringsliv (22.05.18)

 
Dato

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, og Peter Ringstad, rådgiver, Tax Justice Network - Norge.
Innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv 15.05.18


Arve Ofstad skriver i innlegget «Misvisende tall om kapitalflukt» at høye estimater på hvor mye Zambia taper i skatteunndragelser i gruvesektoren har vært skadelig for støtten til positive reformer som har økt skatteinntektene fra gruvesektoren (DN 8. mai).

Estimatene det er snakk om stammer fra Global Financial Integrity (GFI). GFI var instrumentell i å løfte spørsmålet om ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland opp på den internasjonale politiske agendaen, men har de siste årene måtte tåle kritikk for metodiske svakheter.

At det i det hele tatt er forskning og debatt på skatteunndragelse fra utviklingsland, skyldes i stor grad at sivilsamfunnsorganisasjoner har gått i bresjen og forsøkt å tallfeste problemene. Det er en krevende øvelse.

Temaet fenget lenge liten interesse blant økonomer i akademia. Det skyldes kanskje at få ønsket å dedikere sitt virke til et område hvor datatilgangen var svak og utsiktene til å publisere i prestisjetunge tidsskrifter dertil dårlige. Temaet er nå høyt på den politiske agendaen, og har også tiltrukket seg økt akademisk interesse.

Sivilsamfunnsorganisasjonenes beregninger er blitt satt under lupen. Det er bra, fordi forskningen må modnes – og nye og mer treffsikre metoder må utvikles.

Analyser som er treffsikre på hvordan stater i dag tappes for viktige skatteinntekter, må til, men også at sivilsamfunnsorganisasjoner fortsetter å legge press på myndigheter for å få tette hullene i skattesystemet.