Tax Justice Network Norway

English

Innlegg: Utnytter hull i norsk skattelovgivning (DN)

Innlegg: Utnytter hull i norsk skattelovgivning (DN) | Gregar Berg-Rolness
Gregar Berg-Rolness

Debattinnlegg om oppkjøpsfonds skattetilpasninger i Norge av Gregar Berg-Rolness (TJNN) og Per Ingvar Olsen (BI).

 
Dato

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 21.11.2017, og var publisert på DN.no 20.11.2017
Innlegget følger opp tidligere innlegg "Skatteparadis gir ulike vilkår" (05.10) og svarer Schjødt-advokatene Morten Sandli og Anders Storengs innlegg "Gjeld betyr ikke overskuddsflytting" (02.11.17).

 


Utnytter hull i norsk skattelovgivning

Gregar Berg-Rolness, skattefaglig rådgiver for Tax Justice Network Norway
Per Ingvar Olsen, professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI

Vi hevder ikke at CapVest og Scandza unndrar skatt. Men det har offentlighetens interesse at de driver avansert skatteplanlegging for å minimere skatten til Norge.

Det skrives mye om Facebooks og nå Nikes krymping av skatten. Og Apple har etter skjerpede regler valgt å flytte virksomheten fra Irland til skattefrihet på Jersey, ifølge Aftenposten/Paradise Papers. Vi trenger imidlertid ikke gå lenger enn til vårt eget land og eksemplet med Jersey-baserte CapVests oppkjøp av Scandza med norske matindustriselskaper som Synnøve Finden, Finsbråten, Leiv Vidar, Sørlandschips og andre.

Selskapene er organisert slik at overskudd kan flyttes tilnærmet ubeskattet ut av norske holdingselskaper via holdingselskaper i lavskattelandene Nederland og Luxembourg og videre til skatteparadiset Jersey, hvor selskapsskatten er lik null. Det kan skje ved å fordele finanskostnader og finansinntekter slik at rentekostnader gir skattefradrag i den norske strukturen, mens renteinntekter overføres til skattefrihet i den utenlandske.

Varer, tjenester og driftsmidler kan internprises slik at fortjenesten havner i skatteparadis. Immaterielle eiendeler som goodwill, royalty, varemerker, logo, patenter og annet overføres til skatteparadis, mens det gis skattefradrag der varene og tjenestene produseres, altså i Norge.

Schjødt-advokatene Morten Sandli og Anders Storeng hevder i sitt innlegg i DN 3. november til vårt innlegg 6. oktober at vi tar feil og at det er forskjell på internlån og eksternlån når det gjelder overskuddsoverføring. Finansområdet - gjeld og renter - er et av hovedvirkemidlene for overskuddsoverføring. Her bommer nok de samme advokatene og demonstrerer manglende innsikt. Det at eksternlån nå også skal omfattes av rentebegrensningen, viser nettopp det. Derfor behandles dette også av OECDs handlingsplan mot overskuddsflytting (BEPS).

Jersey praktiserer utstrakt hemmelighold når det gjelder investorer, utbetalinger og overføringer av utbytte. Vet advokatene om for eksempel partnernes investeringer og avkastning/gevinst blir innrapportert til skattemyndighetene?

Vi mener ikke at CapVest og Scandza bedriver skatteunndragelse, slik Schjødt-advokatene påstår. Men det er ikke tvil om at CapVest/Scandza praktiserer avansert skatteplanlegging for å redusere skatten til Norge til et minimum. Det skjer ved at de utnytter hull i skattelovgivningen.

USAs president Obama sa det treffende i forbindelse med Panama Papers-avsløringene: «A lot of it is legal, but that’s exactly the problem».

Oppkjøpsfondene bidrar til å globalisere norske foretak og kan sikre norske arbeidsplasser på kort sikt, men gir ofte den effekt at selskapene slutter å betale skatt, gjennom bruk av finansielle virkemidler. At skatteinngang fra arbeidstagernes lønninger sikres, reparerer ikke denne skjevheten.