Tax Justice Network Norway

English

Ledig stilling: Rådgiver på politikk og kommunikasjon

Ledig stilling: Rådgiver på politikk og kommunikasjon |

Kan du styrke vårt arbeid på finansiell åpenhet og skatteparadis? Vi lyser ut vikariat fram til juli 2019, med mulighet for forlengelse.

 
Dato

Søknadsfrist:18.03.2018

Vår politiske rådgiver skal ut i pappapermisjon, og vi søker en person til et fulltids vikariat i fra april/mai 2018 til og med juli 2019, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.

Stillingen inngår som del av TJNNs sekretariat, som i dag består av to fulltidsansatte. Arbeidet med ulovlig kapitalflukt, skatteunndragelse og skatteparadiser er svært aktuelt politisk og i mediebildet. TJNN er en sentral organisasjon i det politiske og faglige arbeidet på feltet i Norge. Dette medfører et til tider høyt arbeidstempo og behov for å raskt kunne tilpasse prioriteringer og arbeidsoppgaver til den politiske og faglige utviklingen. 

Du vil få ansvar for å koordinere vår oppfølging av politiske prosesser i Stortinget og departementer, og utforme faglig forankrede innspill til disse i samråd med daglig leder og vår skattefaglige rådgiver. Du vil også lede vårt arbeid med ekstern kommunikasjon. Stillingen innebærer også oppfølging av flere prosjekter.

Vi søker en faglig sterk, engasjert og selvstendig person med svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Stillingen rapporterer til daglig leder.  

Ansvars- og arbeidsområder:  

·         Kommunikasjon:

o   Hovedansvar for oppdatering av nettsider

o   Nyhetsoppdatering på sosiale medier

o   Prosjektleder for utviklingen av vår podcast TaxCast

o   Holde foredrag

o   Ønskelig: Produksjon av filmer til sosiale medier

·         Politikk

o   Koordinere vårt arbeid i politiske prosesser opp mot Stortinget og departementer

o   Skrive høringsinnspill,

o   Spre informasjon om høringer og politiske prosesser med våre medlemsorganisasjoner

·         Prosjektoppfølging

o   Følge opp våre prosjekter

o   Bidra i prosjektsøknader og andre finansieringssøknader

 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad  
 • Erfaring fra kommunikasjons og/eller politisk påvirkningsarbeid
 • Kunnskap om internasjonale skattespørsmål, finansiell åpenhet, skatteparadiser m.m.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring 
 • Erfaring fra prosjekt- og/eller fagledelse, inkludert prosjektsøknader og rapportering  
 • Erfaring med produksjon av filmer og evt annet grafisk kommunikasjonsmateriell
 • Erfaring med arbeid med internasjonale skattespørsmål, finansiell åpenhet, skatteparadiser m.m.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig og systematisk  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne  
 • Analytisk og nytenkende 
 • Positiv og engasjert

 
Noe reising, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Arbeidssted er TJNNs kontorer i Tollbugata 32, sentralt i Oslo. Lønn etter avtale. Ønsket oppstart 2. mai eller tidligere. 

Vi er en organisasjon med ambisjoner om vekst, og det er muligheter for at stillingen kan forlenges dersom organisasjonen finner økonomiske ressurser til det.

Søknad og CV sendes til info@taxjustice.no, eller via Finn.no. Merk emnefeltet i din søknadsepost med "Søknad rådgiver". Søknadsfrist:18.03.2018

Om TJN Norge

Tax Justice Network - Norge (TJNN) er en uavhengig organisasjon som arbeider for finansiell åpenhet og global skatterettferd. Dette innebærer et demokratisk og åpent skattesystem der innbyggerne har demokratisk kontroll over skattelegging og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.

Vi er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for Tax Justice. Nettverket i Norge informerer om de skadelige effektene av skjulte pengestrømmer, stimulerer og organiserer forskning og debatt og oppfordrer til og støtter nasjonal og internasjonal kampanjeaktivitet.