Tax Justice Network Norway

English

Møt vår nye styreleder!

Møt vår nye styreleder! |

Vellykket årsmøte i TJNN valgte ny styreleder og nytt styremedlem.

 
Dato

Tax Justice Network - Norges årsmøte for 2018 ble avholdt i Kirkens Nødhjelps lokaler tirsdag 24.04. Årsmøtet vedtok blant annet strategi, arbeidsprogram og budsjett. Styret fikk et nytt medlem i Torstein Brechan og valgte ny styreleder i Helge Renå. Les mer om de her:

Ny styreleder: Helge Renå har vært ansatt som doktorgradsstipendiat siden 2014 på Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har tidligere blant annet jobbet som forsker på Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) og i Asplan Viak. Helge har også deltatt i et prosjekt for Transparency International, hvor en av oppgavene var å undersøke en rekke sentrale institusjoner i Norge ut ifra et antikorrupsjonsperspektiv. For tiden skriver han på et doktorgradsprosjekt om politiets håndtering av terrorangrepene 22. juli. Helge har vært styremedlem i TJN siden 2012. Han er bosatt i Oslo.

Nytt styremedlem: Torstein Brechan har siden 2014 vært forbundssekretær ved samfunnsavdelingen i Norsk Tjenestemannslag. Han arbeider med faglig og politisk påvirkning og forvaltningspolitikk. Torstein leder også NTLs nettverk mot svart økonomi som blant arbeider med å styrke kontrolletatene. Torstein jobber i Oslo.  

Eksisterende styremedlemmer:

Linda Skold Oksnes jobber som prosjektleder i Norsk-Ukrainsk Handelskammer. Hun har en mastergrad i Miljø- og utviklingsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Som tidligere rådgiver i Tankesmien Agenda og Fagforbundet har hun erfaring med økonomisk politikk, da særlig innenfor skatt og arbeidsliv. I den internasjonale tankesmien Re-Define jobbet hun med spørsmål knyttet til klima og finans. Linda er bosatt i Oslo. Hun har vært styremedlem av TJN-Norge siden 2012 og styreleder siden 2013.

Frøydis Olaussen har vært aktiv i skatterettferdsspørsmål i mange år, og har skrevet kronikker og artikler om temaet. Hun var medlem i Utenriksdepartementet sin arbeidsgruppe "Task force on the development impact of illicit financial flows" i 2007-2008. Frøydis er bosatt i Bergen. Hun satt i interimstyret siden oppstarten av TJN-Norge i 2009 og siden vært styremedlem.

Lin Olderøien er PhD i filosofi fra NTNU/Handelshøyskolen i Trondheim, på temaet aktsomhetsvurdering i transnasjonale selskaper knyttet til menneskerettigheter og økonomisk kriminalitet. Hun er for tiden organisasjonsrådgiver i Stamina. Forskningsarbeid inkluderer økonomisk organisering og økonomisk kriminalitet i idrettsorganisasjoner, samt sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet og doping. Hun har faglig bakgrunn og interesser for feltene økonomisk kriminalitet i transnasjonale organisasjoner og idrettsorganisasjoner, psykologi, filosofi og etikk. Lin er bosatt i Trondheim. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2014.

Galina L. Lund har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt Nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program «Skatt for Utvikling» i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der.  Galina er bosatt i Bodø. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2017.

Catharina Bu er internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda. Tidligere var hun utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna med ansvar for fagområdene godt styresett og rettferdig finansiering. Hun har deltatt aktivt i flere nasjonale og internasjonale påvirkningsprosesser, blant annet Finansiering for Utviklingskonferansen i Addis Ababa i 2015. Hun har tidligere jobbet for blant andre Fellesrådet for Afrika og Amnesty og har styreerfaring fra SLUG - Nettverk for Ansvarlig Gjeldspolitikk og Fellesrådet for Afrika. Catharina er bosatt i Oslo. Hun har vært styremedlem i TJN Norge siden 2017.