Tax Justice Network Norway

English

Nå faller hemmeligholdet

Nå faller hemmeligholdet | Parlamentsmedlem Dame Margaret Hodge, en av forskjemperne for åpenhetsvedtaket. Screenshot BBC.
Parlamentsmedlem Dame Margaret Hodge, en av forskjemperne for åpenhetsvedtaket. Screenshot BBC.

UK har vedtatt åpenhet om eiere i flere av sine mest kjente skatteparadis. Dette er et politisk jordskjelv i den globale hemmeligholdsindustrien.

 
Dato

Den 1. mai vedtok UK, som er et sentrum verdens største nettverk av skatteparadis, at blant andre Caymanøyene og de Britiske jomfruøyene skal få åpne registre over egentlige eiere.

Dette er et historisk øyeblikk. Storbritannia, og særlig London som finanssentrum, har i flere tiår beriket seg som hjertet av et vidt nettverk av skatteparadiser- men har nektet å ta på seg noe ansvar for de skadelige effektene som finansielt hemmelighold påfører verden.

Se rangeringen over verdens skatteparadis  -  Financial Secrecy Index

At det britiske Parlamentet nå vedtar at de britiske skatteparadisene skal ha offentlige registre over egentlige eiere av selskaper må kunne kalles et politisk jordskjelv for den globale hemmeligholdsindustrien.

Det britiske åpenhetstiltaket kaster skygger over det norske arbeidet for et åpent eierskapsregister, som ble vedtatt for tre år siden av Stortinget men som Regjeringen ikke har presentert noe forslag på hvordan den vil innføre, eller om vi i Norge får et åpent register overhodet. Et lovutvalg som omtalte eierskapsregister nylig foreslo et lukket register- altså mindre åpenhet enn den Caymanøyene nå må innføre.

Les om det norske Stortingetvedtaket her og Hvitvaskingsutvalgets senere forslag

I dag kan det være umulig for investorer å vite hvem som egentlig står bak selskap de vil investere i. Innkjøpere i det private og offentlige har ingen verktøy for å finne ut hvem som er de kjøper tjenester av. Banker har begrensede muligheter til å vite hvem som egentlig eier kontiene. Lukkede registre skaper en ekstrem informasjonsassymmetri og slår derfor benene under ønsket om et velfungerende marked.

 

Les mer

Ministers back down on tax haven company registers (BBC)

Making history: an end to anonymous companies in the UK’s Overseas Territories (taxjustice.net)