Tax Justice Network Norway

English

Ny fastgiver-ordning i TJN Norge

Ny fastgiver-ordning i TJN Norge |

Med økte ressurser kan vi bidra enda mer i kampen for finansiell åpenhet og et mer rettferdig skattesystem. Med vår nye avtalegiroløsning er det enkelt å støtte oss økonomisk.

 
Dato

Siden Tax Justice Network - Norges oppstart i 2010 har vi sett en voldsom vekst i interessen rundt skatteparadis, finansielt hemmelighold og behovet for et mer rettferdig skattesystem.

Vi i Tax Justice Network – Norge jobber kontinuerlig med å bringe ny kunnskap inn i den offentlige debatten og få på plass bedre lovverk. Med over 350 nyhetsoppslag, hundrevis av foredrag og debatter, høringsuttalelser med mer, har vi siden oppstarten bidratt til å sette skatterettferd på dagsorden.

De store internasjonale institusjonene OECD, FN, Verdensbanken og IMF, anerkjenner nå at skatteparadis og finansielt hemmelighold er enormt skadelig for utvikling. Dette er en viktig første milepæl i det globale arbeidet for skatterettferdighet.

Men svært mye gjenstår. Til tross for at dette er blitt satt på den politiske agendaen de siste årene, har størrelsen på skjulte formuer i skatteparadisene økt, og multinasjonale selskaper har mangedoblet sine overskuddsplasseringer i skatteparadis. Vi er langt unna å få på plass lovverk og internasjonalt samarbeid for å kunne komme skattetriksingen til livs.

Vi i Tax Justice Network – Norge ser at vi kunne bidratt mye mer med flere enn dagens to faste ansatte. Vi jobber kontinuerlig med å få flere ben å stå på økonomisk. Bidrag fra enkeltpersoner vil bety svært mye.  Vi har derfor etablert en avtalegiro-ordning der det er enkelt å bidra til vårt arbeid med et valgfritt månedlig beløp. 

Vi håper du ønsker å støtte oss og bidra til en skatterettferdig verden!

Klikk her for å støtte oss med et månedlig beløp (BankID på mobil kan brukes til registrering)

 

Stor hilsen fra oss i Tax Justice Network – Norge
Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Ringstad