Tax Justice Network Norway

English

Nye styremedlemmer

Nye styremedlemmer | Catharina Bu (venstre) og Galina L. Lund
Catharina Bu (venstre) og Galina L. Lund

Galina Lund og Catharina Bu styrker TJN Norges kompetanse på økonomisk kriminalitet og utviklingspolitikk. Les mer om dem her.

 
Dato
På TJN Norges årsmøte i april ble to nye styremedlemmer valgt inn i styret. Vi er svært glade for å ha deres sterke kompetanse representert i organisasjonen. Med Galina er også vår nordlige landsdel for første gang representert i vårt styre. Les mer om de nye styremedlemmene under.
 
 
Galina L. Lund
Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program Skatt for utvikling i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der. (Bodø)
 
Catharina Bu
Catharina Bu er utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna med ansvar for fagområdene godt styresett og rettferdig finansiering. Hun har deltatt aktivt i flere nasjonale og internasjonale påvirkningsprosesser, blant annet Finansiering for Utviklingskonferansen i Addis Ababa i 2015. Hun har tidligere jobbet for blant andre Fellesrådet for Afrika og Amnesty og har styreerfaring fra SLUG - Nettverk for ansvarlig gjeldspolitikk og Fellesrådet for Afrika. (Oslo)
 
Les om alle styremedlemmene i TJN Norge her