Tax Justice Network Norway

English

Nytt medlem - SAIH

Nytt medlem - SAIH | Sigrid Klæboe Jacobsen og Beathe Øgård
Sigrid Klæboe Jacobsen og Beathe Øgård

Offentlig høyere utdanning er kronisk underfinansiert globalt. Skatt er nøkkelen, sier solidaritetsorganisasjonen SAIH, og har nå meldt seg inn i Tax Justice Network – Norge.  

 
Dato

SAIH - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond  har siden 1961 arbeidet for rettferdig og lik tilgang til høyere utdanning globalt, og ser skattrettferdighet som et verktøy for å oppnå dette.  

At flere land får en bredere skattebase, samt å få bukt med den omfattende skattetriksingen som foregår, er helt nødvendig for å sikre gratis offentlig høyere utdanning av god kvalitet for alle, uttaler Beathe Øgård, leder av SAIH

Rapporten Universities Between the State and the Market (SAIH, 2018) viser hvordan kommersialiseringen av høyere utdanning særlig rammer lav- og mellom-inntekstland. Privatiseringstrender og en kronisk underfinansiering av offentlige tilbud for høyere utdanning fører til at det i økende grad kun er de aller rikeste som har tilgang på høyere utdanning av høy kvalitet. 

Akademikere i lav- og mellominntektsland er i stor grad prisgitt internasjonale forskningsmidler, og det produseres derfor langt mindre forskning fra for eksempel Afrika enn fra Europa. 

Forskningen brukes til å utvikle blant annet internasjonale skatteregelverk. Fordi kunnskapsproduksjonen og tilgang til forskningsmidler er så skjev ser vi et tydelig behov for å styrke forskningssamarbeid med institusjoner i det globale sør, sier Øgård.  

SAIH sitt motto er «utdanning for frigjøring», og mener utdanning er det mest effektive våpenet man har for å skape endring. Gjennom deres arbeid skal unge mennesker få redskap for kritisk tenkning, slik at de kan delta i samfunnsdebatten og bidra til å skape mer rettferdige og inkluderende samfunn. 

Kunnskap om hvordan skattesystemet fungerer burde være mer tilgjengelig. Når kunnskapen om skatt er lav, blir det lettere for enkelte å gjemme unna store summer i skatteparadis. Derfor jobber vi blant annet med at flere universiteter og høyskoler skal inkludere skatt på pensum, avslutter Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder i Tax Justice Network – Norge
 

SAIH på 1-2-3 
SAIH jobber for å sikre akademisk frihet, studenters rettigheter og rettferdig høyere utdanning globalt. I tillegg til å drive med politisk påvirkning- og informasjonsarbeid i Norge samarbeider de med lokale aktører i Asia, Latin-Amerika og Sørlige Afrika. SAIH har 11 lokallag fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. SAIH er en demokratisk medlemsbasert organisasjon og deres arbeid finansieres blant annet avfrivillige bidrag «SAIH-tierne» som gis over semesteravgiften fra studenter i Norge.