Tax Justice Network Norway

English

Rapport: “Tax Games - The Race to the Bottom”

Rapport: “Tax Games - The Race to the Bottom” | Forsidebilde, Tax Games.
Forsidebilde, Tax Games.

Ny rapport viser hvordan Europa leder an i skadelig global skattekonkurranse.

 
Dato

Tax Games 2017

Eurodad (2017). "Tax Games - The Race to the Bottom. Europe’s role in supporting an unjust global tax system"

Last ned

Eurodad, et europeisk nettverk av skatterettferdighetsorganisasjoner, lanserer i dag rapporten «Tax Games: The Race to the Bottom. - Europe’s role in supporting an unjust global tax system – 2017». Rapporten kan lastes ned til høyre på siden.

I rapporten, som koordineres av det Brussel-baserte nettverket Eurodad, anklages de europeiske landene for å presse hverandre for å senke sine bedriftsskatter.

Tax Justice Network – Norge har koordinert arbeidet med det norske kapittelet i rapporten. Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen mener rapporten gir et tydelig bilde av et system som er ute av kontroll:

«Mens selskaper betaler stadig mindre skatt, tvinges forbrukere over hele verden til å betale mer. Slik utviklingen går i dag vil skattesystemet øke den økonomiske ulikheten, snarere enn å minske den.»

Rapporten beregner at dersom den nåværende trenden fortsetter kommer selskapsskatt over hele verden til å være på 0% innen 2052.

Selv om mange forbinder skatteparadis med eksotiske destinasjoner og fjerne øyer, viser rapporten at det er Europa som er det virkelige senter for den globale skattekonkurransen:

"Denne rapporten viser hvordan Europa faktisk leder an i den globale skattekonkurransen. Det har vært oppmerksomhet på hvordan EU ønsker å "hamle opp" med skatteparadiser og skattetriks fra selskaper som Apple. Rapporten viser at dette ikke gir det fulle bildet. I halvparten av de europeiske landene undersøkt finnes skadelige skattestrukturer som flernasjonale selskaper kan misbruke for å unngå skatt i andre land," uttaler Klæboe Jacobsen.

"Sammenlikningen med andre Europeiske land viser at Norge på ingen måte skiller seg ut som noe foregangsland i tiltak mot skatteparadis og skatteunndragelse. Vi havner i samme gruppe som Latvia, Finland og Polen," avslutter Klæboe Jacobsen.

Gjennomsnittlig selskapsskatt globalt, 1980-2015

Gjennomsnittlig merverdiavgift i OECD, 1975-2016

Gjennomsnittlig avgift på forbruk (mva)