Tax Justice Network Norway

English

Se hele Skattjakt-seminaret fra Arendalsuka

Se hele Skattjakt-seminaret fra Arendalsuka | Foto: Ingrid Hjertaker (TJNN)
Foto: Ingrid Hjertaker (TJNN)

Hele seminaret "Skatt, Statsbygging og Sårbare Stater" ligger nå på YouTube.

 
Dato

Skattjakt-nettverket, bestående av NUPI, CMI og Tax Justice Network Norge, arrangerte under Arendalsuka 2019 seminaret "Skatt, Statsbygging og Sårbare Stater".

Hele seminaret kan nå sees på YouTube:

https://youtu.be/hEBzkYN4E78

 

 

Panelet bestod av:
Jon Lomøy, Direktør, Norad
Benedicte Bull, Professor, Senter for Utvikling og Miljø, UiO
Fredrik Aksnes, Skatteetaten
Sigrid Klæboe Jacobsen, Daglig leder, Tax Justice Network Norge
Odd-Helge Fjeldstad, Seniorforsker, CMI
Morten Bøås, Seniorforsker, NUPI

Om arrangementet:

Sårbare stater er et fokusområde for norsk bistand, men hvordan hjelper man best stater som ser ut til å mangle det meste? De har lav administrativ kapasitet, sliter med stor fattigdom og fremtidige klimatilpasninger.

Skal de klare å sikre innbyggernes basisbehov som trygghet, helsetilbud og utdanning må de derfor enten gjøre seg avhengige av bistand eller øke sine egen inntekter gjennom etablering av bedre systemer for innkreving av skatt. Bistand vil være en del av løsningen, men kun en del. Årsaken er at bistand uten en statsbyggingskomponent som bidrar til at statens egne inntekter øker, kun fører til en ting; at sårbare stater holdes i live ved kunstig, internasjonalt åndedrett.

Effektiv og legitim skattlegging og forvaltning av naturressurser, er dermed nødvendige forutsetninger for å utvikle bærekraftige stater og samfunn.

I sammenheng med Norges fokus på sårbare stater og Norads Skatt for Utvikling-program, inviterer SkattJakt-nettverket (NUPI, CMI og Tax Justice Network – Norge) til en samtale om Norges rolle som bidragsyter i sårbare stater. Fokuset skal spesielt dreie seg om skatt og skattebistand som en nøkkel til statsbygging i sårbare stater.

Hva er hovedutfordringene med statsbygging i sårbare stater?

  • Norge har jobbet med skatt og utvikling i mange år, spesielt gjennom Norad-programmet «Skatt for Utvikling».
  • Hvilke erfaringer herfra kan være spesielt nyttige for Norges engasjement i sårbare stater?
  • Hvordan skal Norge jobbe multilateralt, det vil si med internasjonale organisasjoner, lokale myndigheter og NGOer, for å støtte og tilrettelegge for statsbyggingsprosesser?
     

Mer om skattjakt-nettverket: