Tax Justice Network Norway

English

Nøkkeltall

1/3
Mer enn en tredjedel av verdenshandelen skjer internt i multinasjonale selskaper .

TJN anslår andelen til mellom en tredjedel og 40 % (TJN, 2019)

Forskarar i Verdensbanken finn at andelen er langt høgare (Verdensbanken, 2017).

 

 

70%
projisert andel av inntekter Facebook og Google vil ha fra digital annonsering i Storbritannia 2020

Unequal taxation in a digital world – a challenge for the Nordic media industry (PwC, Mai 2017)

$900 mrd
i økte formuer for verdens milliardærer i 2018

Public Good or Private Wealth (Oxfam International, 2019)

60%
andel av norsk selskapsskatt som betales av multinasjonale selskaper

Analysenytt (Skatteetaten, 2/2018)

30 000
multinasjonale selskaper opererer i Norge

Analysenytt (Skatteetaten, 2/2018)

$600 mrd
av multilateral profitt flyttes til skatteparadiser

The Missing Profits of Nations (Thomas R. Tørsløv Ludvig S. Wier Gabriel Zucman, June 2018)

10%
av verdens BNP skattelegges ikke, fordi de befinner seg i skatteparadis.

The fight against tax avoidance BEPS 2.0: What the OECD BEPS Process has achieved and what real reform should look like. (ICRICT - Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation, 2019)

£4500 mrd
Estimert verdi av tapt vekst i UK på grunn av “too much finance” mellom 1995-2015
The UK's Finance Curse? Costs and Processes. (Speri - Sheffield Political Economy Research Institute, 2018)
 
1%
EUs svarteliste blokkerer 1% av det totale finansielle hemmeligholdet som rammer EU-land
The Bilateral Financial Secrecy Index (Tax Justice Network, 2018)
 
2 år
Gjennomsnittlig behandlingstid for internprisingssaker i Skatteetaten.

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/PrisingAvTransaksjoner.aspx

Riksrevisjonen (2018). 

10 mrd. kr.
Økt skatt fra selskaper etter Skatteetatens internprisingskontroll (årlig snitt, 2009-16)

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/PrisingAvTransaksjoner.aspx

Riksrevisjonen (2018). 

73%
Nedgang i andel selskaper som det ble gjennomført internprisingskontroll på i perioden 2012 til 2015

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/PrisingAvTransaksjoner.aspx

Riksrevisjonen (2018).

3514
selskaper som hadde transaksjoner med nærstående selskaper i utlandet i 2016

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/PrisingAvTransaksjoner.aspx

Riksrevisjonen (2018).

$134 mrd
Totalinntekt av “the Big Four”

https://www.statista.com/statistics/473959/big-four-accounting-firms-global-combined-revenue/

Annual reports from PwC, Deloitte,EY and KPMG (2017)

 

25
Antall land som har kopiert Cookøyenes trustbeskyttelseregelverk

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2441709

Hofri (2015)

$500 mrd
Hvor mye myndigheter i verden taper hvert år pga skatteunngåelse fra selskaper

https://www.wider.unu.edu/publication/global-distribution-revenue-loss-tax-avoidance

Cobham and Jansky (2017)

 

$200 mrd
Hvor mye myndigheter i verden taper hvert år pga privatpersoners bruk av skatteparadiser

http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/

Gabriel Zucman (2015) - "The Hidden Wealth of Nations"

 

$27 mill
estimert tapte skattintekter for Zambia knyttet til Associated British Foods groups

http://www.actionaid.org/publications/sweet-nothings

Action Aid Report (2013)

10%
Hvor mye selskaper bidrar til føderale skatteinntekter i USA, i motsetning til 30% på 50-tallet

http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book

Tax Policy Center (2016)

$473 mill
Beløp Ugandiske myndigheter hevder Tullow Oil skylder i inntektsskatt

http://www.monitor.co.ug/Business/URA-wins-multimillion-dollar-Tullow-Oil-case/688322-2386668-format-xhtml-1575ctr/index.html

Daily Monitor, J. Bwire (2014)
 
$2,5 mrd
Bøter sveitsiske banker betalte til USA i 2014 pga skatteunndragelse

https://uk.reuters.com/article/uk-creditsuisse-investigation/credit-suisse-fined-2-5-billion-after-pleading-guilty-to-u-s-tax-charge-idUKKBN0E00WM20140520

Reuters

99 av 100
Antall selskaper på London Børs som revideres av “the Big Four”

http://repository.essex.ac.uk/8128/1/WP2013-2_Corporate_Governance.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998205000293">http:// https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0155998205000293

Sikka and Hampton 2005 "The role of accountancy firms in tax avoidance: Some evidence and issues"
 
Mitchell and Sikka 2011 "The Pin-Stripe Mafia: How Accountancy Firms Destroy Societies"
1
Antall år Enron betalte inntektsskatt mellom 1996 og 2000 selv om de rapporterte milliardoverskudd

http://www.nytimes.com/2002/01/19/opinion/the-united-states-of-enron.html

NY Times 2002

$2,5 mrd
Hvor mye KPMG har innrømmet å ha bidratt til tapte i skattintekter i USA pga skatteunndragelse

https://www.irs.gov/newsroom/kpmg-to-pay-456-million-for-criminal-violations

IRS 2005

 

945000
Antall ansatte i verden som jobber i ” the Big Four”

https://www.statista.com/statistics/250503/big-four-accounting-firms-number-of-employees/

Annual reports from PwC, Deloitte,EY and KPMG 2017

 

$50 mrd
gikk ut av Afrika i ulovlig kapitalflukt i 2015.

https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_report_26feb_en.pdf

The high Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa/ 2015 report

10%
av europeiske finansverdier er skjult i skatteparadiser (estimat)

https://gabriel-zucman.eu/files/AJZ2017.pdf

Anette Alstadsæter/Niels Johannesen/ Gabriel Zucman "Tax Evasion and Inequality" 2017

$2 mrd
Beløp som har blitt returnert til Nigeria av Sani Abachas fryste midler i Luxembourg og London

https://www.jstor.org/stable/24589096

David U. Enweremadu "Nigeria's Quest to Recover Looted Assets: The Abacha Affair" 2013 

25%
Andel av statsinntekter i Afrika sør for Sahara som kommer fra MVA

http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/publication/fichiers/p154_ferdi_ebeke-mansour-rota-graziosi-power_totax_sub.pdf

Christian Ebeke / Mario Mansour / Grégoire Rota Graziosi

$11 mill
Beløp Karuturi Global Ltd unndro i skatt fra Kenya gjennom feilprising i 2012

https://www.grain.org/es/article/entries/4698-karuturi-guilty-of-tax-evasion

Kenya Revenue Authority ruling 2012

8%
andel av private finansielle verdier som er plassert i skatteparadiser

http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/

Gabriel Zucman (2015) - "The Hidden Wealth of Nations"

 

$200 mrd
tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Base-Erosion-Profit-Shifting-and-Developing-Countries-42973

Crivelli et al. (2015; 2016)

 

$400 mrd
tapte årlige skatteinntekter i OECD-land pga skattunndragelse (estimat)

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Base-Erosion-Profit-Shifting-and-Developing-Countries-42973

Crivelli et al. (2015; 2016)

28%
Andel av amerikanske narkotikahvitvaskingssaker som knyttes til Panama (1975-83)

http://taxjustice.no/gjesteinnlegg/panama-papers-hva-laerte-vi

 Guttorm Schjelderup / Armando Pires (2016)

6 måneder
Fengselsstraff trustforvaltere riskerer i Panama hvis de bryter konfidensialitetsregler

http://taxjustice.no/gjesteinnlegg/panama-papers-hva-laerte-vi

Guttorm Schjelderup / Armando Pires (2016)

 
43
Antall selskaper per innbygger i De Britiske Jomfruøyene (2008)

http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/BritishVirginIslands.pdf

Financial Secrecy Index 2008

$2300 mrd
estimat på finansielle verdier eid av utlendinger i sveitsiske banker i 2015

http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/

Gabriel Zucman (2015) - "The Hidden Wealth of Nations"
12748
antall registrerte selskaper i én kontorbygning, Ugland House, på Caymanøyene i 2008

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7972695.stm

Barack Obama 2009

60%
melder de må betale bestikkelser hos med skatt og tollmyndigheter i Liberia, Senegal og Sierra Leone

https://www.transparency.org/gcb2013

Transparency International 2013

15%
rapporterer om korrupsjon hos skatt og tollmyndigheter (globalt gjennomsnitt).
https://www.transparency.org/gcb2013

Transparency International 2013

$14 mrd
estimat på tapte skatteinntekter for afrikanske myndigheter pga finansverdier skjult i skatteparadis

http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/

Gabriel Zucman (2015) - "The Hidden Wealth of Nations"

 

30%
av totale finansverdier eid av afrikanere er plassert i skatteparadis.

http://gabriel-zucman.eu/hidden-wealth/

Gabriel Zucman (2015) - "The Hidden Wealth of Nations"

 

Fra 8,5% til 41%
Økning i den samlede verdien av derivater som andel av verdens BNP mellom 1998 og 2010.

Blundell-Wignall, A. & Atkinson, P. (2011) Global SIFIs, Derivatives and Financial Stability. OECD Journal: Financial Market Trends. Volume 2011 - Issue 1. Lastet ned fra: www.oecd.org/dataoecd/62/10/48299884.pdf

91%
Andel næringslivsledere som mener det er viktig å vite egentlig eier bak forretningspartnere
Global Fraud Survey (2016) EY
 
US$ 620-970 mrd
Anslag på ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland, primært på grunn av feilprising av handel.
Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014 (2017) GFI
 
8
Antall svært skadelige skatteavtaler som Norge har med utviklingsland

Survival of the Richest. Europe's role in supporting an unjust global tax system. (2016) Eurodad m fl.

76
Antall i UKs eierskapsregister som deler navn og bursdag med personer på sanksjonslisten til USA.
What does the uk beneficial ownership data show us? (2016, 22. nov) Global Witness
 
 
 
 
9 mrd. kr.
Hva Skatteetaten fant at norske investorer hadde unndratt i beskatning fra 2014-2016.

Fant over ni milliarder unndratt beskatning (2016, 8. nov) Dagens Næringsliv

$216 mrd
Beløpet Apple hadde syltet ned i skatteparadis i 2016

Like the iPhone 7, Apple's Tax Avoidance Scheme Remained About the Same in 2016 as Well (2016, 1. nov) Tax Justice Blog

2100 mrd. kr.
Hva rike indonesere har skjult i utlandet - det meste i skatteparadis som Singapore, USA og Sveits
Skjuler over 2100 mrd. i utlandet (2016, 4. okt) Dagens Næringsliv
 
 
6 av 4700
Seks av drøye 4700 rapporter om mistenkelige transaksjoner kom fra advokater i 2015.

Advokater rapporterer sjelden om hvitvasking (2016, 2. sep.) Advokatbladet

2,5 mill kr
Hva Google skattet i Norge i 2015. Selskapet anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015.

Skattet 2,5 millioner kroner - anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015 (2016, 4. aug) Dagens Næringsliv

425 mrd kr
Estimat fra 2016 på hvor mye som årlig forsvinner fra afrikanske stater i skatteunndragelser.
Track it! Stop it! Get it! Illicit Financial Flows High Level Panel  on Illicit Financial Flows from Africa (2016) Se også oppslag i Aftenposten
 
€70,000
Hva AirBnB betalte i skatt i Frankrike i 2015

Airbnb paid French tax man just '€70,000' (2016, 11. aug) The Local

8 av 20
8 av de 20 største svenske selskapene betaler svært lite eller ingen selskapsskatt i Sverige.
Svenske storselskaper betaler ikke selskapsskatt (2016, 8. juni) Hegnar
450
Brorparten av skatteunngåelse i Frankrike kan tilskrives 450 selskapers bruk av 10 skatteparadis.
Davies, R. m.fl. (2015) Knocking on Tax Haven's door - Multinational firms and transfer pricing (Centre for Economic Policy Research)
 
8
8 personer eide like mye som halve verdens befolkning i 2017
Just 8 men own same wealth as half the world  Oxfam (2017).
Én promille
Google solgte annonser for over 1,9 milliarder i Norge i 2014. Skatten endte på 1,9 millioner.

Google skatter én promille (2015, 27. august) Dagens Næringsliv

6,2 mrd kr
Antatt størrelse på skattesvindel med aksjeutbytter utført av utenlandske selskap i Danmark.

S vil have redegørelse om milliardsvindel (2015, 26. august) DR.dk

10 %
Andel eiendommer i enkelte områder av London som er eid av holdingselskaper i skatteparadis

Is it game over for money laundering in London’s property market? (2015, 28. juli) Taxjustice.net

945.000
Antall selskaper i Delaware, som har 917.000 innbyggere, i 2013.
The missing $20 trillion (2013, 16. februar). The Economist. 
 
 
 
5-dobling
Økning av dansk kapital som har gått til skatteparadis mellom 2005 og 2015.
Sommer, M. Ekspert: Skattesystemet er i frit fald (3. mars, 2015) DR 
145 mrd kr.
Hva Oljefondet hadde plassert i skatteparadiser i 2015

Linderud, E., Langved, Å. 145 milliarder i skatteparadiser (24. mars 2015) Dagens Næringsliv

56%
Andel overskudd i amerikanske multinasjonale selskaper som havnet i skatteparadis i 2014

Drucker, J. (2014, 12. desember) Inversions Are Often Last Stop for Avoiding U.S. Taxes. Bloomberg

$2
Utviklingsland mister 2 dollar for hver dollar de mottar i bistand, investeringer og overføringer
The State of Finance for Developing Countries (2014) Eurodad
Se også oppslag i The Guardian (18. desember 2014)
 
2015
Siden 2015 har de rikeste 1% eid mer av verdiene i verden enn de 99% fattigste.

An Economy for the 99% (2017) Oxfam.

9 %
Beregnet manglende vekst i Norge i perioden 1990-2010 på grunn av økende ulikhet

Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth (2014) OECD.

90 av 124
Antall selskaper som ikke oppga hvor mye skatt de betalte utenfor hjemlandet i 2014.

Transparency in Corporate Reporting. Assessing the World's Largest Companies. (2014) Transparency International

7 %
Økning i Tanzanias skatteinntekter 2006-14 (% av BNP), etter skattesamarbeid m bla. Norge

Resultatrapport 2014: Menneskerettigheter og demokrati (2014) Norad. Side 56.

80%
Andel av verdens land uten medbestemmelsesrett i OECDs utvikling av globale skattestandarder i 2014.

UN Financing for Development negotiations: What should be agreed in Addis Ababa in 2015? (2014) AFRODAD, EURODAD, LATINDADD mfl. Side 7.

2-3x mer
Utviklingsland vs OECD sitt tap i skattebasen på grunn av andre lands lave skattesatser

Spillovers in international corporate taxation (2014) IMF. Side 20 og Appendix 3.

24
Forvaltere i Luxembourg som Finanstilsynet hadde godkjent til å investere i norske selskap i 2014.

Institusjoner med tillatelse til å opptre som forvalter (nominee) i norske verdipapirfonds andelseierregister. (9. mai 2014) Finanstilsynet

46 av 165
Norfund-investeringer kanalisert gjennom topp 20-landene på Financial Secrecy Index i 2014

Going Offshore: How development finance institutions support companies using the world’s most secretive financial centres (2014). Eurodad. 

102
Land som har forpliktet seg til å starte automatisk infoutveksling innen 2018. Norge er blant disse.

AEOI: Status of Commitments  (November 2017) OECD

8
Antall land i Afrika sør for Sahara som i 2013 mottok mer bistand enn de de hadde i skatteinntekter.

Africa Economic Outlook (2013). AfDB, OECD, UNDP, ECA. Side 59

3%
Økt rapport inntekt for småbedriftseiere etter internettpublisering av skattelister i Norge

Bø, E. E. mfl. (2014) Taxes on the internet. Deterrance effects of public disclosure. Norge: SSB.

3,7%
Selskaper i Storbritannia betalte 3,7% mer i skatt når de måtte være åpne om selskapsstrukturen
Dyreng, S. D. mfl. Public Pressure and Corporate Tax Behavior (2014) USA. Les også oppslag i Vårt Land (4. september 2014)
 
 
 
59%
Verdien av skattefritak for 6 selskaper i Sierra Leone, sammenliknet med nasjonalbudsjettet i 2014.
Losing out - Sierra Leone's massive revenue losses from tax incentives. (2014) Christian Aid mfl. Les også oppslag i The Guardian (15. april 2014)
 
1% eier 50%
Den rikeste prosenten mennesker i verden eier 50% av verdiene

Piketty, T. (2014) Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press. Side 698.

420 mrd. kr.
Estimert størrelse på den svarte økonomien i Norge i 2013

Haakas, E. (2014, 10. januar). - Hver sjette norske krone er svart. Aftenposten og Schneider, F. (2013) The Shadow Economy in Europe, 2013. ATKearney og Visa. 

22.000%
Selskapers fortjeneste av lobbyinnsats i USA, målt etter innfridde skattefritak.

Alexander, R., M., Mazza, S., W., Scholz, S. (2009) Measuring Rates of Return for Lobbying Expenditures: An Empirical Case Study of Tax Breaks for Multinational Corporations. USA. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1375082

59%
Andel bedriftsledere i 2014 som mente at selskaper bør rapportere land-for-land.

Global CEO Survey. (2014). PwC. 

118
Direkteinvesteringer fra Barbados, Bermuda og British Virgin Islands var 118 ganger deres BNP i 2012

Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) (26. april 2012) IMF og How Tax Havens Plunder the Poor. (2013). Action Aid. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/how

1 av 2
Nær halvparten av bedriftsinvesteringer i utviklingsland gikk gjennom skatteparadis i 2013.

How Tax Havens Plunder the Poor. (2013). Action Aid. 

136 mrd. kroner
Estimert årlig skatteunndragelse i Norge i 2013

Trusselvurdering. Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2013–2014 (2013) Økokrim. Side 24 http://www.okokrim.no/www/okokrim/resource.nsf/files/wwww93sfde-trusselvurdering_2013-20141/$FILE/trusselvurdering_2013-20141.pdf

30%
Andel av verdens direkteinvesteringer som gikk gjennom skatteparadis i 2012.

Valencia, M. (2013, 16-22. februar). Storm survivors. The Economist. Lastet ned fra: http://www.economist.com/news/special-report/21571549-offshore-financial-centres-have-taken-battering-recently-they-have-shown-remarkable

1649
Antall datterselskaper i skatteparadis eid av kun fire britiske banker i 2011.

Addicted to tax havens: The secret life of the FTSE 100. (2011). Action Aid. Lasted ned fra http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/addicted_to_tax_havens.pdf

6 av 10
Selskaper i Norge som ikke betalte skatt i 2011

Sættem, J. B. (2013, 23. januar) Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt. NRK.no. Se http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10880287

 

300.000
Antall selskaper på adressen 1209 North Orange Street i Wilmington, Delaware, i 2017

This tiny building in Wilmington, Delaware is home to 300,000 businesses. (2017) Business Insider

1
Antall oljeselskap som betalte skatt i Danmark i 2011

Utenlandske selskap unngår skatt. (2012, nr. 3). Pengevirke. Lastet ned fra https://www.cultura.no/Pengevirke/Pengevirke-nr-3-2012/Utenlandske-oljeselskap-unngar-skatt/

 

23 av 25
Andel av Statoil sine datterselskap i USA som var registrert i skatteparadiset Delaware i 2012.

Seglem, E., Sverdrup, S. (2012, 12. juli) 23 Statoil-selskap i amerikansk skatteparadis. Stavanger Aftenblad. Lastet ned fra http://www.aftenbladet.no/energi/23-Statoil-selskap-i-amerikansk-skatteparadis-2999788.html

 

6038
Antall datterselskap eid av ti utvinningsselskap i 2011. 34,5% av disse var i skatteparadis.

Mathiason, N. (2011). Piping Profits. Mapping the 6,038 subsidiaries owned by ten of the world’s most powerful Extractive Industry giants and the quest by Latin American journalists to find out more. Oslo: Publish What You Pay Norway. Lasted ned fra http://www.publishwhatyoupay.no/pipingprofits

$973
Pris på en plastbøtte. Et virkelig eksempel på internfeilprising.

Pak, S. J., Zdanowicz, J. S. (2002). U.S. Trade with the World. Malvern/Miami: Trade Research Institute. Lastet ned fra: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040318/50b167ce2bb58f256cf8c2225aa4da82/OSS2003-01-09.pdf

800.000
Registrerte selskaper i skatteparadiset De britiske jomfruøyene i 2010, med en befolkning på 28.000.

Palan, R., Murphy, R., & Chavagneux, C. (2010). Tax Havens – How Globalisation really works. New York: Cornell University Press. Side 57.

$52
Pris på en rakettkaster. Et virkelig eksempel på internfeilprising.

Pak, S. J., Zdanowicz, J. S. (2002). U.S. Trade with the World. Malvern/Miami: Trade Research Institute. Lastet ned fra: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040318/50b167ce2bb58f256cf8c2225aa4da82/OSS2003-01-09.pdf

$13
Pris på et videokamera. Et virkelig eksempel på internfeilprising.

Pak, S. J., Zdanowicz, J. S. (2002). U.S. Trade with the World. Malvern/Miami: Trade Research Institute. Lastet ned fra: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040318/50b167ce2bb58f256cf8c2225aa4da82/OSS2003-01-09.pdf

 

$0
Hva General Electric betalte i skatt i USA i 2010.

Kocieniewski, D. (2011, 25. mars). G.E.’s Strategies Let It Avoid Taxes Altogether. The New York Times, the New York edtion, s. A1. Lastet ned fra http://www.nytimes.com/2011/03/25/business/economy/25tax.html?_r=1

7,5 mrd. kroner
Anslag på hvor mye Norge årlig mistet i skatteinntekter fra multinasjonale selskaper i 2009.

Balsvik, R., Jensen, S., Møen, J., & Tropina, J. (2009). Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS. Sammendrag. Lastet ned fra: http://bora.nhh.no/bitstream/2330/2173/1/R11_09.pdf 
og
Gustavsen, Ø. (2011, 4. mars). Norske bedrifter gjemmer milliarder i utlandet. Aftenposten. Lastet ned fra: http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4048848.ece

200 mrd. kroner
Anslag på formue som nordmenn hadde skjult i skatteparadis i 2010.

Kristensen, S. (2010, 20. mai). 200 mrd. skjult i paradis. Dagens Næringsliv, s. 3.  

7,5 mrd. kroner
Beløpet seks norske advokatkontorer overførte til og fra skatteparadis i perioden 2004-2009.

Dugstad, L. (2010, 21. desember). Sluser milliarder til og fra skatteparadiser. Dagens Næringsliv, s. 4-5.