Tax Justice Network Norway

English

Nøkkeltall

91%
Andel næringslivsledere som mener det er viktig å vite egentlig eier bak forretningspartnere
Global Fraud Survey (2016) EY
 
US$ 620-970 mrd
Beløp tappet fra utviklingsland i 2014, primært på grunn av handelsbedrageri
Illicit Financial Flows to and from Developing Countries: 2005-2014 (2017) GFI
 
8
Antall svært skadelige skatteavtaler som Norge har med utviklingsland

Survival of the Richest. Europe's role in supporting an unjust global tax system. (2016) Eurodad m fl.

76
Antall egentlige eiere som deler navn og bursdag med personer på sanksjonslisten til USA.
What does the uk beneficial ownership data show us? (2016, 22. nov) Global Witness
 
 
 
 
9 mrd. kr.
Hva norske investorer har unndratt i beskatning.

Fant over ni milliarder unndratt beskatning (2016, 8. nov) Dagens Næringsliv

$216 mrd
Beløpet Apple har syltet ned i skatteparadis

Like the iPhone 7, Apple's Tax Avoidance Scheme Remained About the Same in 2016 as Well (2016, 1. nov) Tax Justice Blog

2100 mrd. kr.
Hva rike indonesere har skjult i utlandet - det meste i skatteparadis som Singapore, USA og Sveits
Skjuler over 2100 mrd. i utlandet (2016, 4. okt) Dagens Næringsliv
 
 
6 av 4700
Seks av drøye 4700 rapporter om mistenkelige transaksjoner kom fra advokater i 2015.

Advokater rapporterer sjelden om hvitvasking (2016, 2. sep.) Advokatbladet

2,5 mill kr
Hva Google skattet i Norge i 2015. Selskapet anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015.

Skattet 2,5 millioner kroner - anslås å omsette for 2,3 milliarder i 2015 (2016, 4. aug) Dagens Næringsliv

425 mrd kr
Estimert beløpet som årlig forsvinner fra Afrika i skatteunndragelser
Track it! Stop it! Get it! Illicit Financial Flows High Level Panel  on Illicit Financial Flows from Africa (2016) Se også oppslag i Aftenposten
 
€70,000
Hva AirBnB betalte i skatt i Frankrike i 2015

Airbnb paid French tax man just '€70,000' (2016, 11. aug) The Local

8 av 20
8 av de 20 største svenske selskapene betaler svært lite eller ingen selskapsskatt i Sverige.
Svenske storselskaper betaler ikke selskapsskatt (2016, 8. juni) Hegnar
450
Brorparten av skatteunngåelse i Frankrike kan tilskrives 450 selskapers eksport til 10 skatteparadis
Davies, R. m.fl. (2015) Knocking on Tax Haven's door - Multinational firms and transfer pricing (Centre for Economic Policy Research)
 
62
62 personer eier like mye som halve verdens befolkning
An economy for the 1% - How privilege and power in the economy drive extreme inequality and how this can be stopped. Oxfam (2016). Se også oppslag i Dagbladet 18. januar 2016.
 
 
 
 
Én promille
Google solgte annonser for over 1,9 milliarder i Norge i 2014. Skatten endte på 1,9 millioner.

Google skatter én promille (2015, 27. august) Dagens Næringsliv

6,2 mrd kr
Antatt størrelse på skattesvindel med aksjeutbytter utført av utenlandske selskap i Danmark.

S vil have redegørelse om milliardsvindel (2015, 26. august) DR.dk

10 %
Andel eiendommer i enkelte områder av London som er eid av holdingselskaper i skatteparadis

Is it game over for money laundering in London’s property market? (2015, 28. juli) Taxjustice.net

90
Score for skattekriminalitet. Gir 2. plass i rangeringen og havner i kategorien “svært høy risiko”.

Risikovurdering økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (2015). Økokrim. Se også Trusselvurdering utgitt samtidig.

945.000
Antall selskaper i Delaware, som har 917.000 innbyggere
The missing $20 trillion (2013, 16. februar). The Economist. 
 
 
 
5-dobling
Økning av dansk kapital som har gått til skatteparadis de siste 10 år
Sommer, M. Ekspert: Skattesystemet er i frit fald (3. mars, 2015) DR 
145 mrd kr.
Hva Oljefondet har plassert i skatteparadiser

Linderud, E., Langved, Å. 145 milliarder i skatteparadiser (24. mars 2015) Dagens Næringsliv

56%
Andel overskudd i amerikanske multinasjonale selskaper som havner i skatteparadis

Drucker, J. (2014, 12. desember) Inversions Are Often Last Stop for Avoiding U.S. Taxes. Bloomberg

$2
Utviklingsland mister 2 dollar for hver dollar de mottar i bistand, investeringer og overføringer
The State of Finance for Developing Countries (2014) Eurodad
Se også oppslag i The Guardian (18. desember 2014)
 
9,4%
Årlig økning av ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland. Omtrent det dobbelte av økningen i GDP.

Kar, D., & Spanjers, J. (2014). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012. (2014) Global Financial Integrity. 

77.8%
Andel av ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland som skyldes internfeilprising.

Kar, D., & Spanjers, J. (2014). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012. (2014) Global Financial Integrity. 

 
 

 

2016
Året de rikeste 1% vil eie mer enn halvparten av verdiene i verden

Wealth: Having it all and wanting more (2015) Oxfam. Se også oppslag i Aftenposten (19. januar 2015)

9 %poeng
Beregnet manglende vekst i Norge i perioden 1990-2010 på grunn av økende ulikhet

Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth (2014) OECD.

90 av 124
Antall selskaper som ikke oppgir hvor mye skatt de betaler utenfor hjemlandet

Transparency in Corporate Reporting. Assessing the World's Largest Companies. (2014) Transparency International

7 %poeng
Økning i Tanzanias skatteinntekter siste 8 år (i prosent av BNP), etter skattesamarbeid m bla. Norge

Resultatrapport 2014: Menneskerettigheter og demokrati (2014) Norad. Side 56.

80%
Andel av verdens land som ikke har medbestemmelsesrett i OECDs utvikling av globale skattestandarder

UN Financing for Development negotiations: What should be agreed in Addis Ababa in 2015? (2014) AFRODAD, EURODAD, LATINDADD mfl. Side 7.

2-3x mer
Utviklingsland vs OECD sitt tap i skattebasen på grunn av andre lands lave skattesatser

Spillovers in international corporate taxation (2014) IMF. Side 20 og Appendix 3.

24
Antall forvaltere i Luxembourg som Finanstilsynet har godkjent til å investere i norske selskap

Institusjoner med tillatelse til å opptre som forvalter (nominee) i norske verdipapirfonds andelseierregister. (9. mai 2014) Finanstilsynet

46 av 165
Norfund-investeringer som kanaliseres gjennom topp 20-landene på Financial Secrecy Index

Going Offshore: How development finance institutions support companies using the world’s most secretive financial centres (2014). Eurodad. 

51
Land som forplikter seg til automatisk infoutveksling innen 2017/2018. Norge er blant disse.

Governments commit to implement automatic exchange of information beginning 2017  (Oktober 2014) OECD

8
Antall land i Afrika sør for Sahara som mottar mer i bistand enn de de har i skatteinntekter

Africa Economic Outlook (2013). AfDB, OECD, UNDP, ECA. Side 59

3%
Vekst i inntekt for småbedriftseiere etter internettpublisering av skattelister i Norge

Bø, E. E. mfl. (2014) Taxes on the internet. Deterrance effects of public disclosure. Norge: SSB.

742.469 kr
Hva Google Norway AS betalte i skatt i 2013. Selskapet hadde en omsetning på 1,5 mrd.

Eckblad, B. (2014, 5. september) Norske Google tjener ikke penger Dagens Næringsliv

3,7%
Selskaper i Storbritannia betalte 3,7% mer i skatt når de måtte være åpne om selskapsstrukturen
Dyreng, S. D. mfl. Public Pressure and Corporate Tax Behavior (2014) USA. Les også oppslag i Vårt Land (4. september 2014)
 
 
 
59%
Verdien av skattefritak for 6 selskaper i Sierra Leone, målt i forhold til landets nasjonalbudsjett
Losing out - Sierra Leone's massive revenue losses from tax incentives. (2014) Christian Aid mfl. Les også oppslag i The Guardian (15. april 2014)
 
1% eier 50%
Den rikeste prosenten mennesker i verden eier 50% av verdiene

Piketty, T. (2014) Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press. Side 698.

420 mrd. kr.
Estimert størrelse på den svarte økonomien i Norge

Haakas, E. (2014, 10. januar). - Hver sjette norske krone er svart. Aftenposten og Schneider, F. (2013) The Shadow Economy in Europe, 2013. ATKearney og Visa. 

22.000%
Selskapers fortjeneste av lobbyinnsats, målt etter innfridde skatteferier

Alexander, R., M., Mazza, S., W., Scholz, S. (2009) Measuring Rates of Return for Lobbying Expenditures: An Empirical Case Study of Tax Breaks for Multinational Corporations. USA. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1375082

42%
Grad av hemmelighold i Norge

Financial Secrecy Index. (2013). Tax Justice Network. Lastet ned fra http://www.financialsecrecyindex.com/

59%
Andel bedriftsledere som mener at selskaper må rapportere land-for-land

Global CEO Survey. (2014). PwC. 

3
Antall datterselskaper Oljefondet har i Luxembourg for å kjøpe eiendom i London og Paris.

Reinertsen, M., B. (2013, 15. november). Hvor mange selskaper trengs det for å eie en husrekke i London? Morgenbladet. Elektronisk versjon av artikkel (for abonnenter): http://morgenbladet.no/samfunn/2013/oljefondet_pa_shopping#.UooM-cQz2nx

118
Direkteinvesteringer fra Barbados, Bermuda og British Virgin Islands er 118 ganger mer enn deres BNP

Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) (26. april 2012) IMF og How Tax Havens Plunder the Poor. (2013). Action Aid. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/how

1 av 2
Av bedriftsinvesteringer til uland blir nesten en av to USD sendt fra eller gjennom skatteparadis

How Tax Havens Plunder the Poor. (2013). Action Aid. 

136 mrd. kroner
Estimert årlig skatteunndragelse i Norge

Trusselvurdering. Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2013–2014 (2013) Økokrim. Side 24 http://www.okokrim.no/www/okokrim/resource.nsf/files/wwww93sfde-trusselvurdering_2013-20141/$FILE/trusselvurdering_2013-20141.pdf

30%
Andel av verdens direkteinvesteringer som går gjennom skatteparadis

Valencia, M. (2013, 16-22. februar). Storm survivors. The Economist. Lastet ned fra: http://www.economist.com/news/special-report/21571549-offshore-financial-centres-have-taken-battering-recently-they-have-shown-remarkable

1649
Antall skatteparadisselskaper i tilsammen fire banker.

Addicted to tax havens: The secret life of the FTSE 100. (2011). Action Aid. Lasted ned fra http://www.actionaid.org.uk/doc_lib/addicted_to_tax_havens.pdf

6 av 10
Selskaper i Norge som ikke betaler skatt

Sættem, J. B. (2013, 23. januar) Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt. NRK.no. Se http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10880287

 

217.000
Antall selskaper på adressen 1209 North Orange Street i Wilmington, Delaware

Shaxon, N. (2011). Treasure Islands: Tax Havens and The Men Who Stole the World. London: The Bodley Head (s. 143).

1
Antall oljeselskap som betaler skatt i Danmark

Utenlandske selskap unngår skatt. (2012, nr. 3). Pengevirke. Lastet ned fra https://www.cultura.no/Pengevirke/Pengevirke-nr-3-2012/Utenlandske-oljeselskap-unngar-skatt/

 

4,2
Åpenhet i finanssektoren (10 er beste score). Er dermed bransjen med minst åpenhet.

Kowalczyk-Hoyer, B. (2012). Transparency in Corporate Reporting: Assessing the World's Largest Companies. Berlin: Transparency International. Lasted ned fra http://www.transparency.org/whatwedo/pub/transparency_in_corporate_reporting_assessing_the_worlds_largest_companies

0.001%
Andel av verdens befolkning som kontrollerer 30% av verdens finansielle verdier.

Henry, J. S. (2012). The Price of Offshore Revisited. Tax Justice Network. Lastet ned fra http://taxjustice.blogspot.no/search?q=revisited

 

23 av 25
Andel av Statoil sine datterselskap i USA som er registrert i skatteparadiset Delaware.

Seglem, E., Sverdrup, S. (2012, 12. juli) 23 Statoil-selskap i amerikansk skatteparadis. Stavanger Aftenblad. Lastet ned fra http://www.aftenbladet.no/energi/23-Statoil-selskap-i-amerikansk-skatteparadis-2999788.html

 

130.000 mrd.
Beløp i kroner gjemt bort av rike personer i skatteparadis

Henry, J. S. (2012). The Price of Offshore Revisited. London: Tax Justice Network. Lastet ned fra http://taxjustice.blogspot.no/search?q=revisited

 

 

2,4%
Hva Google betaler i skatt.

 Nilsen, S., R. (2010, 10. november). Slik sparer Google milliarder i skatt. E24. Lastet ned fra http://e24.no/it/slik-sparer-google-milliarder-i-skatt/3898082

110%
Skatteunndragelse i forhold til helsebudsjett. Gjennomsnitt for 145 land.

Murphy, R. (2011). The cost of tax abuse. A briefing paper on the cost of tax evasion worldwide. Tax Justice Network. Side 3. Lastet ned fra: http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN%20Research_23rd_Nov_2011.pdf

6038
Antall datterselskap eid av ti utvinningsselskap. 34,5% av datterselskapene er i skatteparadis.

Mathiason, N. (2011). Piping Profits. Mapping the 6,038 subsidiaries owned by ten of the world’s most powerful Extractive Industry giants and the quest by Latin American journalists to find out more. Oslo: Publish What You Pay Norway. Lasted ned fra http://www.publishwhatyoupay.no/pipingprofits

$973
Pris på en plastbøtte. Et virkelig eksempel på internfeilprising.

Pak, S. J., Zdanowicz, J. S. (2002). U.S. Trade with the World. Malvern/Miami: Trade Research Institute. Lastet ned fra: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040318/50b167ce2bb58f256cf8c2225aa4da82/OSS2003-01-09.pdf

78%
Grad av hemmelighold i skatteparadiset Sveits.

Financial Secrecy Index. (2013). Tax Justice Network. Lastet ned fra http://www.financialsecrecyindex.com/

60%
Andel av verdenshandelen som skjer mellom datterselskaper innen samme selskap .

Neighbour, J. (2002). Transfer pricing: Keeping it at arm’s length. OCED Observer, juli. Lastet ned fra http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/670/Transfer_pricing:_Keeping_it_at_arms_length.html

800.000
Antall selskaper i skatteparadiset De britiske jomfruøyene.

Palan, R., Murphy, R., & Chavagneux, C. (2010). Tax Havens – How Globalisation really works. New York: Cornell University Press. Side 57.

58%
Grad av hemmelighold i skatteparadiset USA.

Financial Secrecy Index. (2013). Tax Justice Network. Lastet ned fra http://www.financialsecrecyindex.com/

$52
Pris på en rakettkaster. Et virkelig eksempel på internfeilprising.

Pak, S. J., Zdanowicz, J. S. (2002). U.S. Trade with the World. Malvern/Miami: Trade Research Institute. Lastet ned fra: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040318/50b167ce2bb58f256cf8c2225aa4da82/OSS2003-01-09.pdf

$13
Pris på et videokamera. Et virkelig eksempel på internfeilprising.

Pak, S. J., Zdanowicz, J. S. (2002). U.S. Trade with the World. Malvern/Miami: Trade Research Institute. Lastet ned fra: http://www.oss.net/dynamaster/file_archive/040318/50b167ce2bb58f256cf8c2225aa4da82/OSS2003-01-09.pdf

 

$0
Hva General Electric betalte i skatt i USA i 2010.

Kocieniewski, D. (2011, 25. mars). G.E.’s Strategies Let It Avoid Taxes Altogether. The New York Times, the New York edtion, s. A1. Lastet ned fra http://www.nytimes.com/2011/03/25/business/economy/25tax.html?_r=1

$1.260 mrd
Årlig ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland.

Kar, D., & Curcio, K. (2011). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009. Update with a focus on Asia. Washington, DC: Global Financial Integrity. Side vii. Lastet ned fra http://iff-update.gfip.org/

$120 mrd
Årlig bistand fra de rikeste landene til utviklingsland.

Statistics on Resource Flows to Developing Countries. (2010, 23. desember). OECD. Lastet ned fra: http://www.oecd.org/document/9/0,3746,en_2649_34447_1893129_1_1_1_1,00.html

7,5 mrd. kroner
Hva Norge mister i skatteinntekter fra multinasjonale selskaper.

Balsvik, R., Jensen, S., Møen, J., & Tropina, J. (2009). Kunnskapsstatus for hva økonomisk forskning har avdekket om flernasjonale selskapers internprising i Norge. Bergen: Samfunns- og næringslivsforskning AS. Sammendrag. Lastet ned fra: http://bora.nhh.no/bitstream/2330/2173/1/R11_09.pdf 
og
Gustavsen, Ø. (2011, 4. mars). Norske bedrifter gjemmer milliarder i utlandet. Aftenposten. Lastet ned fra: http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4048848.ece

200 mrd. kroner
Hva nordmenn har plassert i skatteparadis - et konservativt anslag.

Kristensen, S. (2010, 20. mai). 200 mrd. skjult i paradis. Dagens Næringsliv, s. 3.  

7,5 mrd. kroner
Beløpet seks norske advokatkontorer overførte til og fra skatteparadis i perioden 2004-2009.

Dugstad, L. (2010, 21. desember). Sluser milliarder til og fra skatteparadiser. Dagens Næringsliv, s. 4-5.  

50 mrd. kroner
Beløpet Oljefondet investerte i skatteparadis i 2010.

Da samvittigheten vår døde. (2011, 20. januar). Samfunnsviteren. Lastet ned fra http://samfunnsvitern.blogspot.com/2011_01_01_archive.html 

100%
Andel av Oslos konkurranseutsatte sykehjem som eies av selskaper registrert i skatteparadis.

Herning, L., & Bank, H. (2010). Private sugerør i fellesskapets kasser. Oslo: For velferdsstaten. S. 21. Lastet ned fra http://www.velferdsstaten.no/Forsiden/?pageId=5719&article_id=55402

1 av 4
Andel selskaper som betaler skatt i Danmark.

Lund, M. (2011, 2. mars). Kun hver 4. virksomhed betaler selskabsskat i Danmark. Politiken. Lastet ned fra http://politiken.dk/erhverv/ECE1211551/kun-hver-4-virksomhed-betaler-selskabsskat-i-danmark/ 

89%
Andel av verdens hedgefond som holder til i skatteparadiset Cayman Island

Sjølie, Ø. (2009, 10. februar). Bankpakken kan gå til skatteparadiser. E24. Lastet ned fra: http://mobil.e24.no/kommentar/spaltister/ekeberg/article2917220.ece

$160 mrd
Hva utviklingsland taper årlig i skatteinntekter på grunn av selskapers skattejuks

Death and taxes: The true toll of tax doding. (2008). Christian Aid. Side 2. Lastet ned fra: http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf

80 av 100
Andel av verdens største selskaper som har finans- underselskaper i Nederland

Eikelenboom, S & de Groot, G. (2011, 12. sep). Nederland in trek bij multinationals. Fd.nl, Lastet ned fra http://fd.nl/economie-politiek/245294-1109/nederland-in-trek-bij-multinationals

$3100 mrd
Anslag på årlig skatteunndragelse i verden

Murphy, R. (2011). The cost of tax abuse. A briefing paper on the cost of tax evasion worldwide. Tax Justice Network. Lastet ned fra: http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN%20Research_23rd_Nov_2011.pdf

Fra 8,5% til 41%
Økning i den samlede verdien av derivater som andel av verdens BNP mellom 1998 og 2010.

Blundell-Wignall, A. & Atkinson, P. (2011) Global SIFIs, Derivatives and Financial Stability. OECD Journal: Financial Market Trends. Volume 2011 - Issue 1. Lastet ned fra: www.oecd.org/dataoecd/62/10/48299884.pdf