Tax Justice Network Norway

English

Våre tema

Skatteparadis – en innføring

Saker som omhandler skatteparadis dukker stadig opp i media, i forbindelse med store avsløringer om hvitvasking, skatteunndragelse, ulovlig kapitalflukt, eller milliardærer som har flyttet pengene sine ut av landet. Men hva er egentlig et skatteparadis? I denne korte artikkelen vil vi prøve å gi en definisjon på skatteparadis, og en kort forklaring på hva skatteparadis gjør. Les mer

Kapitalflukt

Ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse utgjør en stor trussel for inntektsgrunnlaget i alle land, men er et spesielt stort problem for utviklingsland. Les mer

Kriminalitet

Når vi snakker om kriminalitet i forbindelse med skatt, mener vi aktiviteter som bryter nasjonale eller internasjonale lover. Her er en kort oversikt over begrepene, metodene og aktørene i forbindelse med skattejuks. Les mer

Verktøy

Hemmeligholdet har ikke oppstått tilfeldig, men er skapt av politiske beslutninger. Derfor er det også mulig å få til en endring. Tax Justice Network har vært sentral i å utvikle konkrete løsninger og jobber for å få disse gjennomført nasjonalt og internasjonalt. . Les mer