Tax Justice Network Norway

English

Våre tema

Skatteparadis

Skatteparadis er land eller områder som kjennetegnes ved at de har forskjellige skattesystemer for lokale innbyggere og utlendinger. Skatteparadis tilbyr ikke bare utlendinger lav eller ingen skatt, men også anonymitet og enkle, raske og fleksible regler for registrering. Dette er en grunn til at de også går under navnet ”secrecy jurisdictions”. Les mer

Kapitalflukt

Ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse utgjør en stor trussel for inntektsgrunnlaget i alle land, men er et spesielt stort problem for utviklingsland. Les mer

Kriminalitet

Når vi snakker om kriminalitet i forbindelse med skatt, mener vi aktiviteter som bryter nasjonale eller internasjonale lover. Her er en kort oversikt over begrepene, metodene og aktørene i forbindelse med skattejuks. Les mer

Verktøy

Hemmeligholdet har ikke oppstått tilfeldig, men er skapt av politiske beslutninger. Derfor er det også mulig å få til en endring. Tax Justice Network har vært sentral i å utvikle konkrete løsninger og jobber for å få disse gjennomført nasjonalt og internasjonalt. . Les mer