Tax Justice Network Norway

English

Kapitalflukt

Ulovlig kapitalflukt og skatteunndragelse utgjør en stor trussel for inntektsgrunnlaget i alle land, men er et spesielt stort problem for utviklingsland.

Ulovlig kapitalflukt er penger fra korrupsjon og kriminalitet, samt utbytte av lovlig virksomhet som ikke oppgis til beskatning.

Den årlige ulovlige kapitalflukten fra utviklingsland er $1.260 milliarder. Til sammenligning er verdens bistand på $120 milliarder. Den største andelen av ulovlig kapitalflukt, 60-65%, er såkalt "kommersiell" og foregår i multinasjonale selskaper.  Feilprising i forbindelse med intern selskapshandel står for over halvparten av dette skattejukset (54,7%).

Når så store beløp forsvinner ut av land og unndras beskatning, blir innbyggerne i landet skadelidende. Det blir mindre penger igjen til blant annet skole, helse og infrastruktur.

Begrepene «Illicit capital flows» og «ulovlig kapitalflyt» blir ofte brukt om ulovlig kapitalflukt.

I vår ordliste finner du mer informasjon om blant annet internprising. 
I våre nøkkeltall finner kildene til tallene i denne teksten.
Trykk her for oversikt over saker som omhandler temaet Kapitalflukt (ferdig filtrert fra vår ressursbase).