FN lanserer norsk-støttet panel for finansiell åpenhet

FN lanserer nytt høynivåpanel som skal se på tiltak mot skatteunndragelse, hvitvasking og korrupsjon. Panelet er foreløpig uten leder, etter at den utpekte lederen, Helle Thorning-Schmidt, måtte trekke seg etter at dansk media avdekket av hun selv hadde koblinger til skatteparadis.

2 mars 2020 ble FNs High-Level Panel on Financial Accountability, Transparency and Integrity (FACTI) lansert i New York. I løpet av det kommende året skal panelets medlemmer se på hva som kan gjøres for å styrke det eksisterende internasjonale institusjonelle og juridiske rammeverket som skal sikre åpenhet og integritet i det finansielle systemet og styrke kampen mot skatteunndragelse, hvitvasking og korrupsjon.

Det er Norge som har tatt initiativ til panelet, og dette er en av hovedsatsningene til Norge under sitt inneværende presidentskap av FNs økonomiske og sosiale komité, ECOSOC. Høynivåpanelet er en del av FNs arbeid for å nå bærekraftsmålene.

Du kan lese mer om FACTI-panelet på dets hjemmesider: https://www.factipanel.org/

Panelet mangler enda en leder

Panelet fikk en vanskelig start i februar da Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt måtte trekke seg bare noen dager etter at hun var utpekt som leder. Dansk media hadde avslørt av hun selv hadde koblinger til skatteparadis (les Aftenpostens dekning av saken her).

Hvem som skal ta over etter Thorning-Schmidt er enda ikke kjent, men navnene på 12 av panelets 15 medlemmer ble offentliggjort 2. mars:

Ibrahim Assane Mayaki, Niger (co-chair)

Shahid Hafiz Kardar, Pakistan

Manorma Soeknandan, Suriname

Yury Fedotov, Russland

Magdalena Sepúlveda, Chile

Irene Ovonji-Odida, Uganda

Susan Rose-Ackerman, USA

José Antonio Ocampo, Colombia

Annet Wanyana Oguttu, Sør-Afrika

Tarisa Watanagase, Thailand

Heidemarie Wieczorek-Zeul, Tyskland

Yu Yongding, Kina

Panelet skal ha sitt første møte i Oslo i månedskiftet mars/april 2020, og levere sin endelige rapport i januar 2021.