Kommer: Ny plattform for åpenhet!

Snart lanseres Åpenhet.no - en plattform for å løfte frem viktige tiltak for større åpenhet i samfunnet.

Snart lanseres Åpenhet.no

Åpenhet.no er en ny plattform for å fremme viktige åpenhetstiltak og løfte opp stemmer for åpenhet. TJN Norge er initiativtaker til plattformen, men målet er at den etterhvert skal bli et felles verktøy som holdes i gang av et bredt spekter av aktører. Gjennom plattformen ønsker vi å synliggjøre aktører og organisasjoner som jobber for større åpenhet på viktige samfunnsområder.

Åpenhet.no skal gjøre to ting – forklare viktige åpenhetstiltak, og vise frem aktivitet og stemmer for disse tiltakene.

Forklare:

Hvert åpenhetstiltak vil ha en «landingsside», hvor tiltaket er kort og enkelt forklart, med en film hvor ulike aktører forklarer hva tiltaket er, og hvorfor det er viktig. Her vil vi også lenke til de nyeste blogginnleggene som er relatert til åpenhetstiltaket.

Vise frem:

På bloggen vil vi synliggjøre aktører og organisasjoners støtte til større åpenhet på viktige samfunnsområder. Dette kan ganske enkelt være at noen deler tanker om åpenhetstiltaket i en bloggpost, men også for eksempel et debattinnlegg, en høringsuttalelse, informasjon om en kampanje eller at noen stiller seg bak et krav til politikere. Plattformen krever ikke noen form for formell deltakelse, tilslutning eller liknende. Målet er å favne bredest mulig og presentere ulike perspektiver for åpenhet, og gjøre det lett for mange forskjellige aktører å dra i stort sett samme retning, uten behov for å gå helt i takt!

I første gang vil plattformen løfte frem tre områder:

  • Åpenhet i selskaper – innføring av utvidet land-for-land-rapportering for næringslivet i alle sektorer.
  • Åpenhet i eierskap – innføringen av et sterkt register med oversikt over hvem som er de faktiske eierne av selskaper i Norge.
  • Åpenhet i politikk – innføring av lobbyregister.

Vi ønsker at plattformen skal vokse og utvides til flere åpenhetstiltak – noen nye tiltak er allerede på vei og kommer i løpet av året. Kom gjerne med forslag til åpenhetstiltak!

Hvordan får du eller din organisasjon synlighet på Åpenhet.no?

Ganske enkelt: ta kontakt - så gir vi deg plass på plattformen! Det kan være bidrag som f.eks blogginnlegg på Åpenhetsbloggen, et portrettbilde med et sitat om hvorfor du mener et åpenhetstiltak er viktig, en kort video om et åpenhetstiltak – og dette vil bli spredt på Åpenhet.no sine plattformer på sosiale medier og på åpenhet.no. Åpenhet.no vil også dele annen aktivitet og nyheter om ulike aktørers og organisasjoners arbeid i retning viktige åpenhetstiltak – for eksempel hvis en investor har vedtatt krav om åpenhet i sin ansvarlige forvaltning, eller en organisasjon har vedtatt en uttalelse om et åpenhetstiltak, eller organisert en kampanje eller aksjon. Jo mer aktivitet en aktør har for åpenhetstiltak – jo mer synlighet vil den ha på Åpenhet.no. Åpenhet.no skal synliggjøre og løfte de som jobber for viktige åpenhetstiltak – ikke være en konkurrerende aktør til de mange organisasjonene, personene og bedriftene som allerede gjør et godt arbeid.

Hvem finansierer Åpenhet.no?

TJN Norge er initativtaker til Åpenhet.no, og har fått støtte fra Norad til å få etablert plattformen.

Kontaktperson:
Peter Ringstad,
peter@taxjustice.no
48262611

Foto: Alexas Fotos / Pexels.com