Video fra seminaret: Lys i mørket etter Pandora Papers

Skattedirektøren mener vi må arbeide videre med opplysningsplikt for skatterådgivere.

Dokumentlekkasjen Pandora Papers avdekket hvordan blant annet statsledere som har vært frontkjempere mot skatteparadis, selv hadde gjemt unna verdier der. I Norge identifiserte Aftenposten over 300 nordmenn i de lekkede dokumentene.

Noe åpenhet i skatteparadis er kommet på plass de senere år, men stadige lekkasjer viser at vi fortsatt er avhengige av varslere, sivilsamfunn, journalister og forskeres bidrag for innsyn.

Hvilken informasjon får skattemyndighetene fra skatteparadisene i dag, og er dataene til å stole på? Hvilke data bør offentliggjøres for uavhengige evaluering og analyse? Hvilke hindre bør Norge fjerne for å bidra til åpenhet i denne mørklagte delen av den globale økonomien?

Den 3. desember arrangerte Tax Justice Network - Norge og TaxCapDev-nettverket frokostseminar, som du kan se under, eller i denne spillelisten på Youtube.


Program:

Velkommen:
- Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, Tax Justice Network - Norge

Innledere:
- Carl A. Dahl, Aftenposten/E24
- Nina Schanke Funnemark, Skattedirektør
- Tina Søreide, professor ved NHH
- Thom Townsend, Executive Director, OpenOwnership (UK)

I politikerpanelet:
- Heidi Nordby Lunde (H)
- Frode Jacobsen (AP)

Foto: Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten


Introduksjon

Daglig leder i TJN - Norge Sigrid Klæboe Jacobsen ønsker velkommen, og politisk leder i TJN - Norge Peter Ringstad introduserer innlederne (6 min).


Carl Alfred Dahl (Aftenposten)

Om Aftenpostens dekning av dokumentlekkasjen Pandora Papers (15 min).


Nina Schanke Funnemark (Skattedirektøren)

Om effekten av dokumentlekkasjer, og mulige tiltak for å avdekke skjulte formuer (14 min).

Skattedirektøren nevner tre ting vi kan gjøre i Norge:

1. Jobbe for en opplysningsplikt om reelle eiere av eiendom. I dag er det ikke plikt å tinglyse bakenforliggende eier.

2. Arbeide videre med forslag om opplysningsplikt for skatterådgivere for å motvirke aggressiv skatteplanlegging.

3. Stramme inn skatteamnestiordningen. Skatteetaten har sendt forslag til Finansdepartementet om ordningen for frivillig retting.


Tina Søreide (NHH)

Om håndhevelse og rollen for advokater i å tilrettelegge for aggressive skatteplanlegging (10 min).

"Uttalelser som at det ikke er ulovlig å ha plasseringer i skatteparadis, kan tyde på at aktørene ikke ser lengre enn sin egen lommebok"


Thom Townsend (Open Ownership)

Om registre for reelle rettighetshavere/ reelle eiere. (9 min)


Politikerpanel

Heidi Nordby Lunde (H) og Frode Jacobsen (AP) diskuterer hva norske politikere kan gjøre i arbeidet mot finansielt hemmelighold (39 min).