Oppgjør mot «ineffektiv» svarteliste

EU-parlamentet fordømmer tømmingen av EUs egen svarteliste over skatteparadis, og vedtar radikale endringer

Rike land har hatt for vane å produsere «svartelister» over skatteparadis for å vise handlekraft i møte med den økende kritikken mot skatteparadisene. Problemet er at listene gjerne mangler velkjente skatteparadis - typisk land som er medlemmer av organisasjonen som utgir dem. Allerede i 2009 skrev vi om hvordan OECD svartelister bare gjorde vondt verre.

Velkjente skatteparadis forsvant raskt fra svartelisten som EU lanserte i 2017. Spikeren i kista for legitimiteten var når Caymanøyene ble fjernet i 2020. Caymanøyene regnes som verdens mest betydningsfulle skatteparadis i den forskningsbaserte rangeringen Financial Secrecy Index.

EU-parlamentet sier nå at de “sterkt fordømmer” fjerningen av Caymanøyene og andre betydningsfulle skatteparadis, og ønsker mer åpenhet og strengere kriterier. De omtaler EU-lista som «forvirrende og ineffektiv» og viser til at den kun omfatter land som star for mindre enn 2 prosent av de globale skattetapene, samtidig som EU-landene selv er ansvarlige for 36 prosent av skatteparadisene.

Den kraftige ordbruken og identifisering av nye kriterier ble vedtatt i en resolusjon den 21. januar 2021, med overveldende flertall.

Dette ber EU-parlamentet om:

Utvid omfanget: Kriteriet for å bedømme om et lands skattesystem er rettferdig eller ikke, må utvides til å omfatte mer praksis og ikke bare fordelaktige skattesatser. Fjerningen av Caymanøyene, med sin nullskatteordning, er bevis på dette. Derfor må alle jurisdiksjoner med 0 prosent selskapsskattesats, eller uten skatt på selskapsfortjeneste, automatisk plasseres på svartelisten.

Tøffere krav: Symbolske endringer i skattesystemet kan ikke være nok til bli fjernet fra listen. Caymanøyene og Bermuda er for eksempel fjernet etter svært minimale endringer og svake håndhevingstiltak. Resolusjonen krever at kriteriene blir strengere.

Rettferdighet og åpenhet: Alle tredjeland (altså utenfor EU?) må behandles og screenes på like fot etter de samme kriteriene. Dette gjøres ikke nå. Mangelen på åpenhet under utarbeidelse og oppdateringene av listen, forsterker denne tvilen. Listen må formaliseres og gjøre juridisk bindende innen utgangen av 2021.

Bilde: Cayman Islands Government Administration Building, By Kmanian345 - Own work, CC BY-SA 4.0