Skyhøy skatteparadisfortjeneste i Europas storbanker

Global minimumsskatt kunne stagget overskuddsflyttingen, sier forskere

En ny rapport fra EU Tax Observatory viser at de største europeiske bankene har høy tilstedeværelse i skatteparadis. Studien omfatter 36 banker, inkludert de nordiske bankene Nordea og Handelsbanken.

I gjennomsnitt er 14 prosent av bankenes totale fortjeneste, 20 millioner euro, bokført i skatteparadis. I noen av bankene er prosentandelen så høy som 58 prosent.

- Dette viser at Europas største banker fortsatt har bena godt plantet i skatteparadis, sier Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge.

Ekstrem lønnsomhet i skatteparadis
Forskerne har funnet at overskuddet målt per ansatt varierer kraftig i og utenfor skatteparadis. Hver ansatt i skatteparadisene genererer 238 000, mot kun 65 000 euro per ansatt ellers, noe som indikerer overskuddsflytting.

Studien dekker perioden 2014-2020. Skatteparadisandelen har holdt seg forholdsvis stabil i perioden, men det er store variasjoner mellom bankene. For eksempel har storbanken Deutsche Bank, som er tungt inne i skatteparadis, redusert bruken. Handelsbankens bruk har vært stabil, mens Nordea og HSBC har økt.

Effekten av en global minimumsskatt

Rundt en fjerdedel av bankenes overskudd er bokført i land med en effektiv skattesats lavere enn 15 prosent.

I rapporten beregner forskerne hva bankene betaler i skatt nå, og hva de ville betalt dersom de var underlagt en minimumskatt i hvert land. De finner at en minimumsskatt på 25 prosent ville gitt 10-13 milliarder euro i ekstra skatteinntekter årlig.

- Beregningene viser at en global minimumsskatt effektiv kan stagge overskuddsflyttingen. Nå er det viktig at den norske regjeringen ikke går stille i dørene i forhandlingene, og tar til orde for en skatt som monner, minst 25 prosent, sier Jacobsen.

Les mer om de internasjonale forhandlingene om minimumsskatt i OECD

Forskerne har tatt utgangspunkt i land-for-land-rapporter (LLR). Europeiske banker har blitt pålagt å rapportere offentlig LLR om sine aktiviteter siden 2015.

- Land-for-land-rapportering er det mest kraftfulle verktøyet vi har for å avdekke overskuddsflytting, men offentliggjøres bare for noen få bransjer. Det er på høy tid Norge krever åpen rapportering for alle selskap som opererer i landet, sier Jacobsen.

Les mer om LLR i vårt faktaark

Foto: Nordea bank building in Helsinki. Arto Alenenpää, CC BY-SA 4.0