Behov for nye skatteregler mot hybride arrangementer

Når Skattedirektoratet gir Nicolai Tangen skattefritak for britiske inntekter, blir det nullskatt i begge land.

I en «bindende forhåndsuttalelse» fra 6. mai (BFU-Tangen), skriver Skattedirektoratet at Nicolai Tangens inntekter i hans britiskregistrerte selskap DSHN Philanthropy LLP, ikke skal skattlegges i Norge. Men heller ikke britene ville skattlegge. Dette fordi de anser inntektene som personlige inntekter for Tangen, som skal skattlegges i Norge.

Etter BFU-Tangen er dermed resultatet dobbelt-ikke-beskatning.

Et selskap er en skattemessig hybrid enhet når to land ser på et selskap på ulike, og skattemessig motstridende, måter. Hybride selskap og hybride transaksjoner bidrar sterkt til overskuddsflytting i verden.

Selv om omorganiseringen av Tangen-selskapene nå har tatt en ny vending, belyser forhåndsuttalelsen at det er behov for å se på de norske reglene mot hybride arrangementer.

Det finnes anbefaleringer fra OECD, men som fra norsk side har fått støve ned, skriver Gregar Berg-Rolness i en nylig publisert artikkel i Revisjon og Regnskap.
Her ser han blant annet på hva OECD foreslår, og hvordan dette kan være relevant for Norge.

Gregar er skattejurist, fagbokforfatter og faglig rådgiver for Tax Justice Network – Norge.

Last ned artikkelen under.

Bindende forhåndsuttalelse vedr. Nicolai Tangen