10 år i kampen for skatterettferdighet

Tax Justice Network - Norge - en uformell beretning om begynnelsen

Tax Justice Network – Norge ble lansert på Litteraturhuset i Oslo den 29. november 2010, men historien begynner åtte år tidligere.

Bilde
Lansering på Litteraturhuset i Oslo den 29. november 2010

Over te og kjeks på et lite privat møte utenfor London i 2002, stilte tre innbyggere fra Jersey spørsmålene: «Hvordan blir vi kvitt skatteparadisene? Hvordan redder vi øya vår, der finansindustrien har skapt så mye lokal ødeleggelse?» Til dette svarte John Christensen, som inntil nylig hadde vært rådgiver for Finansdepartementet på Jersey:

«Det vil kreve å ta inn over seg hele den globale økonomien, og starte en massiv global kampanje for å øke den offentlige bevisstheten».

Og dermed var idéen om Tax Justice Network født.

Det var en underlig koalisjon av nevnte Christensen, pluss noen akademikere og bistandsfolk fra flere land. Det første møtet mellom disse pionerene og norske aktivister skjedde på «European Social Forum» (ESF) i Firenze senere samme år. Forumet var folkets motsats til «World Economic Forum», som årlig samlet makt- og finanseliten i Davos i de sveitsiske alper.

Skatteparadis og multinasjonale selskapers skattetriks stod ikke på programmet under ESF. Men etter et arrangement om Tobinskatten (en skatt på finanstransaksjoner), inviterte John Christensen interesserte til et foredrag i sin knøttlille hotellobby. Nærmest sittende oppå hverandre fikk vi høre om hva som egentlig foregår i skatteparadisene: fantasifulle selskapsstrukturer, politisk dobbeltmoral og skatterådgiverne som tilrettelegger for korrupte pengestrømmer.

Dette ble et avgjørende øyeblikk for den senere oppbyggingen av TJN Norge. Tilhørerne brakte ny kunnskap og skatterettferdsinspirasjon hjem. Politikkutforming, informasjonsmateriell, medieutspill og foredrag ble i årene som fulgte produsert i Attac Norges skattegruppe. I 2003 ble det internasjonale TJN lansert, med et raskt voksende europeisk og internasjonalt nettverk.

Bilde
John Christensen inspirerte med sitt foredrag om skatteparadis i 2002

I 2009 eksploderte skatteparadisdebatten her hjemme med Kapitalfluktutvalget. Utvalget viste særlig frem konsekvensene skatteparadisene hadde på utviklingsland, og la frem en rekke tiltak Norge selv burde gjøre. Stor plass ble viet Norfund, Norges offentlige bistandsinvesteringer, som i stor grad ble kanalisert gjennom skatteparadis.

Anbefalingene falt Finansdepartementet tungt for brystet, som kontret med kraftige beskyldninger om at utvalget hadde gått ut over sitt mandat. Norfund tok også kraftig til motmæle. Erkjennelsen av at også norsk økonomi og norske aktører er tett knyttet til skatteparadis, satt langt inne.

En rekke aktører engasjerte seg i den påfølgende høringen. Svært mange ønsket altså en mer offensiv holdning i norsk offentlighet mot skatteparadisene og ulovlig kapitalflukt. Dette ble det riktige tidspunktet å starte et nytt skatterettferdsnettverk i Norge.

Bilde

Men å starte en ny organisasjon skulle vise seg å bli vanskelig å snekre sammen på fritiden av folk i full jobb og i etableringsfasen. Sigrid Klæboe Jacobsen, som hadde vært til stede på nevnte møte under ESF, hoppet av avdelingslederjobben i konsulentbransjen for å satse fulltid på organisasjonsbyggingen. Kritisk pengestøtte under oppstarten kom særlig fra medlemsorganisasjonenes kontingenter, og fra prosjektmidler fra Utenriksdepartementet. Kirkens Nødhjelp stilte med gratis kontorpolass. Etter to år fikk TJN Norge endelig stabil finansiering gjennom rammeavtale fra Norad, og etter tre år kunne arbeidsstokken økes fra én til to.

De første årene var det vanskelig å trenge gjennom lydmuren med skatterettferdsbudskapet i norsk offentlighet. Lanseringen ble dekket av en notis i Aftenposten og et intervju i NyTid. Noen år etterpå begynte dokumentlekkasjene fra revisjonsselskap og advokatkontorer i flere skatteparadis, der Panama Papers i 2016 var den som for alvor bragte skatteparadis til alle nyhetsforsider. 10 år og 500 medieoppslag senere er TJN Norge trygt plassert som en av Norges fremste eksperter på skatteparadispolitikk og -formidling.

Bilde
2016 ble et travelt år for Tax Justice Network - Norge, da Panama Papers satte skatteparadis på dagsorden

Oppbyggingen av Tax Justice Network – Norge har vært helt avhengig av støtte fra svært mange enkeltpersoner og organisasjoner. Her er et forsøk på oppsummering:

Interimsstyret bestod av Frøydis Olaussen fra Attac, Hans Petter Tetmo fra Skatterevisorenes forening, Peter Henriksen Ringstad fra Changemaker og Sigrid Klæboe Jacobsen. Ni organisasjoner svarte positivt på det aller første invitasjonsbrevet om å starte TJN-Norge: Unio, Skatterevisorenes forening, Kirkens Nødhjelp, Transparency International Norge, Attac, Changemaker, Spire, Fremtiden i våre hender, Stiftelsen Korsvei og For Velferdsstaten. Flere organisasjoner har siden kommet til. I tillegg har svært mange enkeltpersoner fra forskning, akademia, regjeringsapparatet, politikken, frivillig sektor, fagforenings- og næringslivsorganisasjoner og mange flere gitt oppmuntrende ord, inngått prosjektsamarbeid og bidratt med faglig og moralsk støtte på den tidvis humpete veien fremover.

Tusen takk.

Uten dere hadde det ikke blitt noe norsk nettverk for skatterettferdighet!

Kilder: An informal history of TJN and the tax justice movement (taxjustice.net), hukommelsen til Sigrid Klæboe Jacobsen, medgrunnlegger i TJN Norge, samt organisasjonens arkiver. Her finner du videointervju av lærerne og nonnene på Jersey som var gnisten til oppstarten av TJN-bevegelsen, og som solgte kaker for 50.000 britiske pund for å få organisasjonen på beina.