Ansatte

Sigrid Klæboe Jacobsen
46861189

Sigrid er daglig leder i TJN Norge. Hun har vært aktivt engasjert i skatterettferd siden 2002 og var medstifter av organisasjonen. Hun er medforfatter og redaktør på en rekke bøker og rapporter på temaet og er en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder. Hun har hatt flere styreverv og roller i privat næringsliv, sivilsamfunn og internasjonale nettverk. Hun har vært medlem av Skatterådgiverutvalget (2017) og rådgivende forum til Skatteutvalget (2013), begge nedsatt av Finansdepartementet. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet for Holte Consulting som avdelingsleder og rådgiver på internasjonale prosjekter, og som organisasjonssekretær i Attac Norge. Foto: Kristoffer Lislegaard / Tax Justice Network - Norge

Peter Henriksen Ringstad
48262611

(Permisjon tom. 31. juli 2022) Peter Ringstad er politisk leder i Tax Justice Network Norge og har vært med i organisasjonen siden oppstarten i 2010. Han og skrevet flere bøker og rapporter om skatteparadis/kapitalflukt, og bidrar i utviklingen av den internasjonale Financial Secrecy Index. Han er hyppig brukt som foredragsholder og i medieytringer. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Julie Kristine Wood
95273749

(Fungerende politisk leder) Julie ble ansatt som politisk rådgiver i TJN Norge i 2020. Hun har tidligere blant annet vært politisk nestleder i SAIH,(Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og jobbet for den norske FN-delegasjonen i New York med økonomiske og sosiale spørsmål. Hun har mastergrad i statsvitenskap fra UiO på bilaterale skatteavtaler. Julies spesialfelt er internasjonal skattepolitikk og utviklingspolitikk. Hun ble i 2021 utnevnt til medlem av referansegruppa til Skatteutvalget - nedsatt av Finansdepartementet for perspektiver på fremtidens skatte- og avgiftsystem.

Kristoffer Lislegaard
93836175

Kristoffer er filmansvarlig i TJN Norge. Han er utdannet musikkteknolog og gjennom sitt arbeid som elektronisk musiker, audiovisuell kunstner og tekniker har han høy kompetanse innenfor kreativt arbeid. Han har siden høsten 2020 jobbet deltid for TJN Norge med produksjon av video, gjennomføring av webinarer, produksjon av podcast og lignende. https://www.kristofferlislegaard.com/

Jonas Veland
91685575

Jonas er juniorrådgiver i TJN Norge fra 2021. Han tar master i statsvitenskap på UiO og har vært praktikant i studietiden hos TJN Norge. Han har nå fortsatt i en deltidsstilling.

Kristina Moreno Lie-Hagen
97737840

(Permisjon) Kristina Moreno Lie-Hagen er kommunikasjons- og prosjektrådgiver hos TJN Norge. Hun er utdannet blant annet innen prosjektledelse, sosialantropologi og pedagogikk på UiO og journalistikk på Connecticut College. Hun har tidligere jobbet med skatt og finansiell åpenhet hos Publish What You Pay Norge og har også bakgrunn som frilansjournalist.

Johannes Bangum
40768744

Johannes jobber som rådgiver i TJN Norge fra 2022 på deltid. Han tar nå master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har bachelor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Han har tidligere vært praktikant i OECDs avdeling for Agressive Tax Planning som har ansvaret for å utforme BEPS-prosjektets Pillar 2 – den såkalte globale minimumskatten, og jobbet som rådgiver i Venstres stortingsgruppe med ansvar for justiskomiteen.

Faglig rådgiver

Gregar Berg-Rolness
47867248

Gregar har arbeidet mange år i Skatteetaten og har vært avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord ligningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. I 2016 ga han ut boken "Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten" på Gyldendal. I 2020 ga han ut "Overskuddsflytting - Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien" på samme forlag. Gregar jobber frivillig som faglig rådgiver for TJN Norge.

Styret

Helge Renå

Helge er ansatt som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (UIB). I 2018 fullførte Helge sin doktorgrad i statsvitenskap (UIB) hvor han undersøkte politiets innsats under terrorangrepene i 2011. Fra tidligere har Helge erfaring med forskning- og utredningsoppdrag i Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) og Asplan Viak. Helge har vært styremedlem i TJN siden 2012, og styreleder fra 2018. Han er bosatt i Oslo.

Helge Aarseth

Helge er advokat/partner i Larhammer Aarseth Advokatfirma AS. Helge var leder for Hovedstyret i Advokatforeningen i 2000-2004, satt i Skatteunndragelsesutvalget i 2009, vært leder for Oljeskattenemnda og vært medlem av Klagenemnda for Petroleumsbeskatning. Han har vært styreleder for Helse Nordmøre og Romsdal/Sparebanken Møre og er styremedlem i Havila Shipping ASA. Helge bistod Økokrim under TransOcean-saken. Han er bosatt i Molde og ble valgt inn i styret i 2020.

Pia A. Gaarder

Pia A. Gaarder har arbeidet med næringslivets samfunnsansvar, etikk i fondsforvaltningen og bærekraftig finans siden 2002. Hun var i mange år redaktør og journalist i Norwatch, Framtiden i våre henders journalistiske graveprosjekt. Hun har ledet etikk og næringslivsavdelingen i organisasjonen siden 2010 og var deretter fagsjef frem til januar i år da hun gikk over til en stilling som spesialrådgiver. Hun satt i representantskapet til TJN de første årene. Sammen med Forbrukerrådet var hun førende i etableringen av Etisk Bankguide Norge, hvor hun de første årene var prosjektleder og har siden sittet i styringsgruppen. Av utdannelse er hun magister i filosofi med politisk teori som spesialområde, og har jobbet mange år som journalist. Pia ble valgt inn i styret i TJN Norge i 2021.

Galina L. Lund

Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt Nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program «Skatt for Utvikling» i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der. Galina er bosatt i Bodø. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2017.

Trond Finstad

Trond er medlem av arbeidsutvalget (den daglige politiske ledelsen) i Fagforbundet, og har ansvar for kampen mot svart økonomi, i tillegg til områdene digitalisering og standardisering. Trond har høgskoleutdanning i offentlig styring, ledelse og økonomi, samt innovasjon i offentlig sektor fra Høgskolen Innlandet. Han har mer enn 20 års arbeidserfaring som regnskapskontrollør ved diverse kemnerkontor. Trond har i tillegg bred lokalpolitisk erfaring fra Vestby kommune gjennom 4 kommunestyreperioder, og har vært leder av Vestby Arbeiderparti i to perioder. Trond ble valgt inn i styret i TJN Norge i 2020.

Irene Dotterud-Flaa

Irene er seniorrådgiver for utviklingsfinansiering i Redd Barna. Dette arbeidet fokuserer på nasjonal ressursmobilisering, ulovlig kapitalflukt, gjeld, privat sektor (både knyttet til næringslivets samfunnsansvar og privat sektors rolle i utviklingspolitikken/bistanden), og etiske investeringer. Irene har siden 2012 jobbet både nasjonalt og internasjonalt med forhandlingene om nye bærekraftsmål. Hun har ledet det internasjonale Redd Barnas påvirkningsarbeid inn mot Finansiering for Utvikling-avtalen og leder nå det internasjonale Redd Barnas arbeidsgruppe på rettferdig finansiering. Irene sitter i Regjeringens Samstemthetsforum, som en av to representanter for Forum for Utvikling og Miljø. Irene Pia ble valgt inn i styret i TJN Norge i 2020.

Lin Olderøien

Lin er PhD i filosofi fra NTNU/Handelshøyskolen i Trondheim, på temaet aktsomhetsvurdering i transnasjonale selskaper knyttet til menneskerettigheter og økonomisk kriminalitet. Hun er for tiden organisasjonsrådgiver i Stamina. Forskningsarbeid inkluderer økonomisk organisering og økonomisk kriminalitet i idrettsorganisasjoner, samt sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet og doping. Hun har faglig bakgrunn og interesser for feltene økonomisk kriminalitet i transnasjonale organisasjoner og idrettsorganisasjoner, psykologi, filosofi og etikk. Lin er bosatt i Trondheim. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2014

Valgkomite

Frida Kvamme (leder), Kjetil Abildsnes, Tom Skauge