Ansatte

Sigrid Klæboe Jacobsen
46861189

Sigrid har vært aktivt engasjert i skatterettferd siden 2002 og var medstifter av Tax Justice Network - Norge. Hun er medforfatter og redaktør på en rekke bøker og rapporter på temaet og er en aktiv samfunnsdebattant og foredragsholder. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet for konsulentselskapet Holte Consulting som avdelingsleder, og som rådgiver på internasjonale prosjekter. Hun har hatt flere styreverv i privat næringsliv, sivilsamfunn og internasjonale nettverk: Holte Consulting (styremedlem), TJN - Norge (styreleder), Attac Norge (styremedlem), TJN Europe (koordinator) og Global Alliance for Tax Justice (styremedlem).

Peter Henriksen Ringstad
48262611

Peter har vært med i Tax Justice Network – Norge siden organisasjonen startet i 2010 i ulike roller - først som interim-styremedlem i oppstartsperioden, og senere i ulike roller som ansatt. Han har vært fast ansatt siden 2015. Han har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Ingrid Hjertaker
90791710

Ingrid har jobbet i Tax Justice Network- Norge siden 2018. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og Brown University. I 2017 ga hun ut boken "Ustabilitetens politiske økonomi" (Cappelen), sammen med Bent Sofus Tranøy

Faglig rådgiver

Gregar Berg-Rolness
47867248

Gregar har arbeidet mange år i Skatteetaten og har vært avdelingssjef ved Vestfold fylkesskattekontor, ligningssjef ved Sandefjord ligningskontor og konstituert fylkesskattesjef i Vestfold. I 2016 ga han ut boken "Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten" på Gyldendal. Gregar jobber med en ny bok om overskuddsflytting som kommer ut i 2020. Gregar jobber frivillig for TJN Norge.

Styret

Helge Renå

Helge er ansatt som forsker ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (UIB). I 2018 fullførte Helge sin doktorgrad i statsvitenskap (UIB) hvor han undersøkte politiets innsats under terrorangrepene i 2011. Fra tidligere har Helge erfaring med forskning- og utredningsoppdrag i Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) og Asplan Viak. Helge har vært styremedlem i TJN siden 2012, og styreleder fra 2018. Han er bosatt i Oslo.

Torstein Brechan

Torstein har siden 2014 vært forbundssekretær ved samfunnsavdelingen i Norsk Tjenestemannslag. Han arbeider med faglig og politisk påvirkning og forvaltningspolitikk. Torstein leder også NTLs nettverk mot svart økonomi som blant arbeider med å styrke kontrolletatene. Torstein jobber i Oslo. Han har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2018.

Catharina Bu

Catharina Bu er Internasjonal rådgiver i Tankesmien Agenda hvor hun har jobber med bistand- og utviklingspolitikk og internasjonale finansstrukturer. Hun har en master i utviklingsstudier fra SOAS i London og kom til Agenda fra Redd Barna. Catharina har variert erfaring fra organisasjonsarbeid og har sittet i styret til Tax Justice Network Norge siden 2017.

Galina L. Lund

Galina har vært ansatt i Skatteetaten siden 2006 som seniorrådgiver i skattekrimavdelingen i Skatt Nord. Her jobber hun blant annet med avdekking av økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidslivskriminalitet. Hun har tidligere jobbet som bistandsrevisor i Mosambik i etatens program «Skatt for Utvikling» i regi av Norad. Hun er styremedlem i Skatterevisorenes forening og sitter i fagpolitisk utvalg der. Galina er bosatt i Bodø. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2017.

Linda Skjold Oksnes

Linda jobber som prosjektleder i Norsk-Ukrainsk Handelskammer. Hun har en mastergrad i Miljø- og utviklingsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Som tidligere rådgiver i Tankesmien Agenda og Fagforbundet har hun erfaring med økonomisk politikk, da særlig innenfor skatt og arbeidsliv. I den internasjonale tankesmien Re-Define jobbet hun med spørsmål knyttet til klima og finans. Linda er bosatt i Oslo. Hun har vært styremedlem av TJN-Norge siden 2012 og styreleder fra 2013 til 2018.

Frøydis Olaussen

Frøydis har vært aktiv i skatterettferdsspørsmål i mange år, og har skrevet kronikker og artikler om temaet. Hun var medlem i Utenriksdepartementet sin arbeidsgruppe "Task force on the development impact of illicit financial flows" i 2007-2008. Frøydis er bosatt i Bergen. Hun satt i interimstyret siden oppstarten av TJN-Norge i 2009 og siden vært styremedlem.

Lin Olderøien

Lin er PhD i filosofi fra NTNU/Handelshøyskolen i Trondheim, på temaet aktsomhetsvurdering i transnasjonale selskaper knyttet til menneskerettigheter og økonomisk kriminalitet. Hun er for tiden organisasjonsrådgiver i Stamina. Forskningsarbeid inkluderer økonomisk organisering og økonomisk kriminalitet i idrettsorganisasjoner, samt sammenhengen mellom økonomisk kriminalitet og doping. Hun har faglig bakgrunn og interesser for feltene økonomisk kriminalitet i transnasjonale organisasjoner og idrettsorganisasjoner, psykologi, filosofi og etikk. Lin er bosatt i Trondheim. Hun har vært styremedlem i TJN-Norge siden 2014