Nøkkeltall

$600 mrd

av multinasjonale selskapers profitt flyttes til skatteparadiser hvert år

43

Antall selskaper per innbygger i De Britiske Jomfruøyene (2008)

8

8 personer eide like mye som halve verdens befolkning i 2017