Nøkkeltall

425 mrd kr

Estimat fra 2016 på hvor mye som årlig forsvinner fra afrikanske stater i skatteunndragelser.

18000

antall registrerte selskaper i én kontorbygning, Ugland House, på Caymanøyene i 2019

3%

Økt rapport inntekt for småbedriftseiere etter internettpublisering av skattelister i Norge