Nøkkeltall

10%

av europeiske finansverdier er skjult i skatteparadiser (estimat)

18000

antall registrerte selskaper i én kontorbygning, Ugland House, på Caymanøyene i 2019

1%

EUs svarteliste blokkerer 1% av det totale finansielle hemmeligholdet som rammer EU-land