Nøkkeltall

3%

Økt rapport inntekt for småbedriftseiere etter internettpublisering av skattelister i Norge

18000

antall registrerte selskaper i én kontorbygning, Ugland House, på Caymanøyene i 2019

$200 mrd

tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)