Nøkkeltall

$500 mrd

Hvor mye myndigheter i verden taper hvert år pga skatteunngåelse fra selskaper

8%

andel av private finansielle verdier som er plassert i skatteparadiser

18000

antall registrerte selskaper i én kontorbygning, Ugland House, på Caymanøyene i 2019