Nøkkeltall

40 %

Nesten 40 % av registrert utenlandsinvestering i verden skjer gjennom skallselskap

10%

Andelen selskapsskatt Norge mister til skatteparadis

3,7%

Selskaper i Storbritannia betalte 3,7% mer i skatt når de måtte være åpne om selskapsstrukturen