Nøkkeltall

1/3

Mer enn en tredjedel av verdenshandelen skjer internt i multinasjonale selskaper

18000

antall registrerte selskaper i én kontorbygning, Ugland House, på Caymanøyene i 2019

$200 mrd

tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)