Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

Samleside for tema, artikler, bøker og forskningsspørsmål knyttet til skatt og finansiell åpenhet som kan være interessante for studenter og forskere.
Les mer
Nøkkeltall

425 mrd kr

Estimat fra 2016 på hvor mye som årlig forsvinner fra afrikanske stater i skatteunndragelser.

$600 mrd

av multinasjonale selskapers profitt flyttes til skatteparadiser hvert år

30%

av totale finansverdier eid av afrikanere er plassert i skatteparadis.