Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

Samleside for tema, artikler, bøker og forskningsspørsmål knyttet til skatt og finansiell åpenhet som kan være interessante for studenter og forskere.
Les mer
Nøkkeltall

$50 mrd

gikk ut av Afrika i ulovlig kapitalflukt i 2015.

$200 mrd

tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)

1/3

Mer enn en tredjedel av verdenshandelen skjer internt i multinasjonale selskaper