Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

Samleside for tema, artikler, bøker og forskningsspørsmål knyttet til skatt og finansiell åpenhet som kan være interessante for studenter og forskere.
Les mer
Nøkkeltall

$600 mrd

av multinasjonale selskapers profitt flyttes til skatteparadiser hvert år

8

8 personer eide like mye som halve verdens befolkning i 2017

59%

Verdien av skattefritak for 6 selskaper i Sierra Leone, sammenliknet med nasjonalbudsjettet i 2014.