Emnebank

Forskningsspørsmål på skatt og åpenhet

Samleside for tema, artikler, bøker og forskningsspørsmål knyttet til skatt og finansiell åpenhet som kan være interessante for studenter og forskere.
Les mer
Nøkkeltall

$200 mrd

tapte årlige skatteinntekter i utviklingsland pga skattunndragelse (estimat)

30%

av totale finansverdier eid av afrikanere er plassert i skatteparadis.

1

Antall år Enron betalte inntektsskatt mellom 1996 og 2000 selv om de rapporterte milliardoverskudd