Arendalsuka: Ren energi, skitne penger?

TJN inviterer til panelsamtalen på Arendalsuka 2024.

onsdag 14. august 2024, kl. 12:00
Clarion Hotel Tyrholmen, Arendal
Tax Justice Norge, Kirkens Nødhjelp, Forum for Utvikling og Miljø, Redd Barna

De siste 20 årene har det blitt investert over 9.500 milliarder dollar i fornybar energi på verdensbasis, og dette tallet vil øke kraftig fremover. Afrika - med omfattende naturressurser og mineraler - vil stå sentralt i denne utviklingen. Samtidig står skjult eierskap, overskuddsflytting og skatteparadis i veien for at ressursene kommer folk og lokalsamfunn til gode. Det har vi også sett i vindkraftutbyggingen i Norge, dokumentert i rapporten “Vindkraftens skyggesider” fra Tax Justice Norge.

Hvordan jobber de som investerer internasjonalt i grønn energi, spesielt i utviklingsland, for å sikre ansvarlige investeringer og rettferdig fordeling av verdiskapningen?

Hvordan etablere rammer for grønne investeringer som sikrer inkludering av lokalsamfunn, skaper arbeidsplasser og skatteinntekter lokalt?

Hva kan gjøres på politisk nivå i Norge for å hindre ødeleggende skattetriksing og skjult eierskap innen grønn energi internasjonalt?

Kan en skattekonvensjon i FN bidra til mer åpenhet i eierskap og rettferdig fordeling?

Vi inviterer til debatt!

Innleder: Andreas Fjeldskår, Daglig leder, Tax Justice Norge
Moderator: Matilde Angeltveit, Klimarådgiver, Kirkens Nødhjelp

I panelet:

Gjermund Grimsby, Fagansvarlig på klima, KLP
Solveig Schytz, Venstre
Audun Herning, SV
Ylva Lindberg, Executive Vice President of Communication and Strategy, Norfund