Årsmøte og navnebytte

Professor Jørgen Pedersen og Matilde Angeltveit ble valgt inn som styremedlemmer og organisasjonen har fått nytt navn: Tax Justice Norge!

Den 3. mai avholdt Tax Justice Network – Norge sitt første fysiske årsmøte på tre år. Samme dag sprakk Dubai-leaks som viste at kriminelle og etterlyste nordmenn er registrert med eiendom for over 120 millioner kroner i skatteparadiset. I tillegg var dette dagen Statistisk sentralbyrå lanserte sin rapport som viser at antall konsern i Norge med tilhørighet til skatteparadis har økt med 78% siden 2014.

Politisk rådgiver Julie Wood fortale i sin innledning at en rettferdig skattepolitikk er viktigere enn noen sinne. Økonomisk ulikhet har økt betraktelig etter pandemien, og Russlands invasjon av Ukraina har gjort det enda tydeligere hvordan hemmelighold i skatteparadis gjør det mulig for oligarker å skjule formuer og unngå sanksjoner.

Organisasjonen skal i 2022 fortsette å kjempe for våre hovedsaker: et system for mer rettferdig skattelegging av multinasjonale selskap, og bli kvitt det finansielle hemmeligholdet knyttet til selskap, skatteparadis og tilretteleggerbransjen.

To nye styremedlemmer ble valgt inn: Jørgen Pedersen, professor i praktisk filosofi ved Høgskulen på Vestlandet, som blant annet har skrevet boken Distributive Justice and Taxation og underviser om skatt og rettferdighet, etikk, bærekraft og samfunnsansvar. Matilde Angeltveit er nestleder i vår medlemsorganisasjon Changemaker. Hun var sentral i å samle over 30 organisasjoner i et opprop for en skattekonvensjon i FN og er valgt til Norges ungdomsdelegat på klimaforhandlingene i 2022.

Flere av organisasjonens ansatte, medlemmer og frivillige har lenge meldt om problemer med å uttale vårt noe kronglete navn med hele syv stavelser og sågar en bindestrek. Etter inspirasjon fra våre søsterorganisasjoner, som Tax Justice Nederland, Tax Justice UK, Tax Justice Italia, Tax Justice Aotearoa (i New Zealand), valgte årsmøtet å endre organisasjonen navn:

Vi heter nå Tax Justice Norge!

(Nyttig å vite: "Tax Justice Network" er navnet på vår internasjonale søsterorganisasjon, som blant annet utgir Financial Secrecy Index og Corporate Tax Haven Index.)

Mer om vår politikk kan du lese i Arbeidsprogram for 2022 under Om oss
Les mer om styremedlemmene under Kontakt oss
Se oversikt over våre medlemsorganisasjoner under Om oss