Bodø følger i Bøs fotspor

Fattige kommuner svekkes av rike kommuners skattekutt

Skrevet av Jonas Veland

Bodø vil utrede hvordan formuesskattekutt vil påvirke kommunens økonomi, men minst like viktig er hvilke konsekvenser et slikt kutt kan ha på andre kommuner. I tillegg til returer fra Sveits kan det nemlig komme formuende fra andre kommuner. Dette vil naturligvis redusere skatteprovenyen i fraflytterkommunene. Men desto viktigere er det at totale inntekter til norske kommuner også faller når flere formuende betaler etter Bodøs foreslåtte lave sats.

Kommuners inntekter omfordeles mellom kommunene, slik at selv ressurssvake kommuner har råd til offentlige tjenester. Rike kommuner subsidierer med andre ord fattige kommuner. Når formuende flytter til Bodø og betaler mindre skatt til Kommune-Norge totalt, blir det mindre penger i omfordelingspotten, som svekker de svakeste kommunene.


I Bøs fotspor

Tax Justice Norge har tidligere advart mot konsekvensene av lokale formuesskattekutt for kommunesektoren som helhet, i forbindelse med Bø i Vesterålens nå velkjente kutt. I et debattinnlegg i Nationen skrev vi blant annet:

Det er viktig å understreke at denne diskusjonen handler om mer enn effektene av Bøs skattekutt. Vi er bekymret for effektene av at andre kommuner følger i Bøs fotspor. Resultatet kan bli et kappløp mot bunnen, hvor kommuner som frykter skatteflukt kan ende opp med å selv redusere skatter, for å sikre at innbyggere blir boende.

Uthulingen av det kommunale skattegrunnlaget forsterkes av at potten for inntektsutjevning samtidig skrumper inn.

Denne dominoeffekten er ikke kun en teoretisk mulighet. Sande vedtok skattekutt i fjor, og Strand, Tvedestrand og Hvaler har meldt interesse.

Den uheldige skattekonkurransen som kan oppstå mellom kommuner, og konsekvensene dette har for inntektsutjevningen, er grunnen til at et ekspertutvalg i 2022 anbefalte at kommuner ikke burde ha mulighet til å redusere satsen på formuesskatten.

Konsekvensene av at en stor kommune som Bodø nå vil gå i Bøs fotspor, er spesielt problematisk. Det vil trolig være en mye mer attraktiv destinasjon enn det Bø var, og vil dermed undergrave kommunenes inntektssystem i enda større grad.

Når Bodø nå utreder konsekvensene av kutt i formuesskatten, er det derfor viktig at de hensyntar andre kommuners økonomi, og ikke kun sin egen.

Foto: Bodø sentrum. Jonas Veland