Bredt stortingsflertall støtter åpenhet i vindkraft

Gjennomslag for anbefalinger fra TJN-rapport. Nå må regjeringen handle!

I vår rapport Vindkraftens skyggesider fra 2021, fant vi høy risiko for overskuddsflytting i norsk vindkraft på land, på grunn av manglende åpenhet om eierskap og finansiering gjennom skatteparadis. Derfor kom vi med en rekke anbefalinger om hvordan norske myndigheter kan motvirke trenden, og sikre større åpenhet i norske vindkraftverk. Nå har våre anbefalinger fått et bredt politisk flertall.

Mer åpenhet i vindkraft

I vår rapport anbefaler vi blant annet at norske vindkraftselskaper – i forbindelse med konsesjonstildelinger og ved eier/finansieringsskifte – bør pålegges å oppgi/beskrive:

  • reelle rettighetshavere som har 5 % eller høyere eierskap
  • eierkjeden som knytter selskapet til bakenforliggende eiere (reelle rettighetshavere)
  • fullstendig konsernstruktur bakover i eierkjeden
  • detaljerte opplysninger om finansiering (lån, obligasjoner og lignende). Dette inkluderer långiver, størrelse på lån (lånebeløp, renter, løpetid) og eventuelle interessefellesskap i konsernet med långiver og investorer, dersom lån kommer fra fond eller lignende

Akkurat disse anbefalingene ble inkludert i Sosialistisk Venstrepartis representantforslag fra mars i år, hvor de også krevde mer offentlig eierskap av norsk vindkraft på land.

Bred støtte i energi- og miljøkomiteen – men ingen vedtak

Energi- og miljøkomiteen behandlet SVs representantforslag i mai. Forslaget fikk ikke støtte av et flertall i komiteen – i merknad er det kun SV, MDG og Rødt som stiller seg bak det originale forslaget. Til tross for at komiteen innstilte på at forslaget ikke vedtas, ga en bred koalisjon av partier, bestående av Ap, Høyre, Sp, Frp, SV, Venstre, MDG og Krf, støtte til følgende merknad: “Flertallet ber regjeringen sørge for at vindkraftselskap med virksomhet i Norge pålegges å oppgi detaljer om eierforhold i forbindelse med konsesjonssøknad og ved overføring av konsesjon som følge av eierskifte. Opplysningene om eierforhold bør blant annet inkludere eventuell konserntilhørighet, relevant informasjon om bakenforliggende eierskap og tilknytning til reelle rettighetshavere.”

Merknaden ble av SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken kalt en “marsjordre til regjeringen”. Det er svært positivt å se et så bredt flertall bak TJNs forslag, og spesielt at regjeringspartiene stiller seg bak merknaden. Det tas til uttrykk for at dette er politikk de vil jobbe med, og TJN ser frem til at regjeringen tar grep.

Mer kan gjøres

Forpliktelsene fra stortingsflertallet er et viktig steg i riktig retning, så fremt det medfører politisk handling. Vi vil likevel understreke at det er flere åpenhetstiltak vi kan gjennomføre, utover de som ble drøftet i komiteen. Å pålegge vindkraftselskaper å rapportere nøkkeltall som skatt, inntekter og overskudd for hvert land de har virksomhet i (Land-for-land-rapportering) vil synliggjøre mulig overskuddsflytting og skatteomgåelse. Slik vil vi ikke kun få innsyn i eierskap og finansiering, men også om selskapene betaler riktig skatt i Norge.

Foto: Stortinget