Brexit: Storbritannia kan bli rendyrket skatteparadis

Flertallet i Storbritannia stemte for EU-utmelding. Landet vil nå trolig ta i bruk mer aggressive strategier for å tiltrekke seg finanskapital.

Folkeavstemningen i Storbritannia ga et knapt flertall for en såkalt «Brexit» - at Storbritannia vil gå ut av den Europeiske Union. Uttalelser fra ledere i «Leave»-kampanjen antyder at de ønsker å gå i retning av en økonomi med «lav-skatt og få reguleringer», med andre ord mer i retning av et skatteparadis.

City of London representerer verdens sterkeste finansmiljø, og har enorm innflytelse på britisk politikk. Dersom man regner med de mange offshore-jurisdiksjonene som er under britisk innflytelse, som Caymanøyene, de Britiske Jomfruøyene og øyene i den britiske kanal, er Storbritannia verdens mest innflytelsesrike skatteparadis, ifølge Tax Justice Network sin Financial Secrecy Index.

EU, hvor den britiske finansindustrien ikke har på langt nær like sterk innflytelse, har fungert som en motvekt til finanslobbyen i Storbritannia. Dette sitatet fra mediemogulen Rupert Murdoch, som forklaring på hvorfor han er så sterkt mot EU, oppsummerer effekten godt: «When I go into Downing Street they do what I say; when I go to Brussels they take no notice.».

Et Storbritannia utenfor EU som ønsker å tiltrekke seg kapital og selskaper gjennom lavere skatter og reguleringer vil kunne legge press på andre land i EU. Konsekvensen kan bli mer aggressiv skattekonkurranse, hvor statene vettes om å tilby lavest skatter, høyt hemmelighold og fleksibel finansregulering. Dette vil kunne skape vanskeligheter for det internasjonale samarbeidet mot internasjonal skatteunndragelse, skatteparadiser og kapitalflukt.

Britiske politikere vil nok være spesielt lydhøre for Citys finanslobby nå, siden mange banker og finansforetak truer med å flytte sin virksomhet ut av London. Det gir finanslobbyen sterke forhandlingskort, som de tidligere ofte har benyttet for å skape særordninger og lukrative skatteregler som har styrket City som skatteparadis.

Innholdet i denne artikkelen er bygget på analyser fra det britiske TJN (se lenker under), som i forkant av folkeavstemningen tok standpunkt om å være mot en «Brexit». TJN Norge har ikke tatt stilling i «Brexit»-saken, men daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen uttaler:

- Hvis konsekvensen av Brexit er at City of London ytterligere forsterker sin posisjon som skatteparadis, er det et tap for skatterettferdighets-saken.

Les mer:

http://www.taxjustice.net/2016/06/22/brexit-tax-justice-network-backs-remain/

http://www.taxjustice.net/2016/06/20/brexit-tax-justice/