Danmark og Ukraina lager registre over egentlige eiere

Samtidig slaktes Norge for sin innsats mot skjult eierskap i ny rapport. Flere land ligger hestehoder foran Norge i kampen mot økonomisk kriminalitet.
Ukraina lovfestet den 23. oktober at et åpent egentlig eierskapsregister skal på plass, og Danmark gjorde det samme den 7. november. Norge derimot, tillater fortsatt at utlendinger eier norske selskaper anonymt gjennom forvaltere i skatteparadis som Luxembourg og Sveits. Rett etter kom Financial Action Task Force (FATF) med kraftig kritikk mot Norge i sin rapport fra 18. desember. Norge blir blant annet kritisert for at data om aksjonærer er uverifiserte og ikke oppdaterte, og at informasjon om utenlandske eiere har store mangler.
“Dette er dårligere karakterer enn vi er vant til”, uttalte statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet.
Det danske registeret er klar for registreringer allerede 15. desember i år, og blir offentlig tilgjengelig 15. juni 2015. Alle eiere med 5 prosent eller mer av aksjekapitalen blir offentliggjort. Utenlandske eiere må også registrere seg, med blant annet personnummer eller organisasjonsnummer. Eieren må være en selvstendig juridisk enhet, det vil si fysiske personer eller selskap. Enkeltmannsforetak, filialer og lignende kan ikke stå som eiere.

Det ukrainske registeret ser ut til å være enda bedre enn det danske. Her defineres den egentlig eiere som en fysisk person, også kaldt den «ultimate eieren». Dette er en person som direkte eller indirekte utøver kontroll over ledelsen av selskapet, eller de kommersielle aktivitetene i selskapet, uavhengig av om personen har en formell myndighet til dette eller ikke. Dermed kan man ikke oppgi et annet selskap som eier. I tillegg vil selskap bli bøtelagt om de ikke oppfyller registreringsforpliktelsene. Loven blir gjeldende fra 25. november i år.

Den 14. mai 2014 besluttet den norske regjeringen å innføre et eierregister, men registeret skal ikke inkludere informasjon om utenlandske aksjeeiere. Det er også lov i Norge å kun oppgi et annet selskap som eier, ikke den fysiske personen bak.

For at Norge skal følge internasjonale anbefalinger og standarder på området, må vi nå kvitte oss med den antikvariske forvalterloven, og kun tillate at ultimate eiere blir registerert: både aksjeeiere, styreledere og andre fysiske personer som har reell kontroll over selskapet. Les mer om den norske forvalterordningen her.

Les mer

Rapport: FATFs evaluering av Norge
Norge for dårlig i kampen mot hvitvasking av penger (Aftenposten)
Finanstilsynet har aldri anmeldt noen for hvitvasking Frykter Norge blir frihavn for kriminelle penger. (Dagbladet)


Danmark: Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister (14. november 2014)
Ukraina: Ukraine enacts law requiring mandatory disclosure of beneficial owners of companies (28. oktober 2014)
Storbritannia: Har hatt høring på opprettelsen av eierregister
Cayman Islands nekter derimot å bli med på slik åpenhet. Dagens overraskelse altså.

Av daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen