Duket for sterkere skatteopplysningsplikt for advokater

Et norsk utvalg har jobbet i to år for å vurdere skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt, og foreslår en rekke innstramminger som vil kreve mer åpenhet fra advokater.

Panama Papers og andre dokumentlekkasjer har synliggjort det som tidligere var skjult for omverdenen: at også norske advokater og andre skatterådgivere har bistått med å skjule formuer og eierskap og sy sammen kreative skattepakker i lovens gråsoner.

I kjølvannet av de mange lekkasjene ble det for to år siden satt ned et offentlig utvalg som skulle vurdere å stramme inn omfanget av advokaters taushetsplikt, og foreslå en utvidet opplysningsplikt i forbindelse med såkalte «skattepakker» fra skatterådgivere.

Utvalget la tidligere i år fram sine forslag, og høringsrunden for disse ble avsluttet 2. desember.

Tax Justice Network – Norge er positive til flere av forslagene som blir fremmet i NOUen. Det avgjørende nå mener vi er at de gode forslagene faktisk følges opp av Regjeringen. Vi har sett at potensielt effektfulle forslag til tiltak mot skatteunndragelse fra tidligere NOUer ikke har blitt fulgt opp. Dette gjelder særlig flere av de enstemmige forslagene i NOU 2009: 4 «Tiltak mot skatteunndragelser».

Hele vårt høringsinnspill til NOU 2019: 15 «Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt» finner du her. Våre viktigste punkter er:

  • - Det er på høy tid med en overordnet rettslig gjennomgang av grensene for advokaters taushetsplikt. I Norge ser vi at advokater tar markedsandeler i bransjer utenfor det som er egentlig advokatvirksomhet, som for eksempel skatterådgivning, og bruker taushetsplikten som konkurransefordel. Taushetsplikten er noe som skal ivareta rettsikkerheten, ikke en kommersialisert «sekretessetjeneste» som kan selges til de som har råd til dyre advokater.
  • - Norge bør innføre opplysningsplikt om skattearrangementer for skatterådgivere, uten unntak for advokater
  • - Den sterke taushetsplikten for internadvokater bør fjernes, slik et enstemmig utvalg går inn for.
  • - Det må være sterkere sanksjonsmuligheter ved manglende rapportering til skattemyndighetene.