Outsideren

Dette er historien om hvordan sivilsamfunnet banet vei for en internasjonal regnskapsrevolusjon. Artikkelen er publisert i tidsskriftet Praktisk Økonomi og Finans.

Peter Henriksen Ringstad, rådgiver i TJN-Norge, har skrevet dybdeartikkelen "Outsideren - Land-for-land-rapporteringens vei mot en internasjonal regnskapsrevolusjon" til tidskriftet Praktisk Økonomi og Finans. Artikkelen kan lastes ned i boksen til høyre.

- Tiden da standardene for regnskap og revisjon i all hovedsak har blitt utviklet av industrien selv, uten påvirkning utenfra, virker nå å være forbi. (sitat fra artikkelen)


Kort beskrivelse av artikkelen

Artikkelen gir en kort oppsummering av historien til ideen om land-for-land-rapportering (LLR) og de politiske prosessene knyttet til LLR. Artikkelen ser først på det førende internasjonale standardsettende organet på regnskap, IASB, og mulighetene for å oppnå målsetningene for LLR gjennom å påvirke IASB. Deretter beskrives bakgrunnen for den økte oppmerksomheten rundt multinasjonale foretaks åpenhetsforpliktelser fra sivilsamfunnsorganisasjoner, og hvorfor en koalisjon av ulike sivilsamfunnsorganisasjoner kom sammen om å støtte en ny rapporteringsforpliktelse for multinasjonale foretak. Videre gjennomgås de ulike politiske prosessene. Avslutningsvis vil vi forsøke å se framover på hva som venter for de mange tiltakene som nå går under navnet LLR.

Flere sitater fra artikkelen

- Der de fleste endringer i internasjonale regnskapsstandarder har kommet fra «innsiden» – altså miljøer knyttet til de store regnskaps- og revisjonsbyråene og de internasjonale standardsettende organene – kom ideen om land-for-landrapportering fra «utsiden».

- Økt åpenhet om skattestrategiene til multinasjonale selskaper ble sett på som et middel mot målet om at myndigheter - og spesielt i utviklingsland – i større grad skulle være i stand til å hente inn skatteinntekter fra selskaper.
- Finanskrisen ble i Europa forløperen til en gjeldskrise, og staters inntektsgrunnlag ble satt høyere på dagsorden. Multinasjonale selskapers skattebidrag ble sett på med et langt mer kritisk blikk, og tiltak som potensielt kunne øke staters skatteinntekter fra selskaper fikk økt oppmerksomhet.
- Regnskapsstandarder, et tema som ble ansett for å være av hovedsakelig teknisk natur i forkant av finanskrisen, har nå funnet veien til politiske arenaer.

God lesning!

Artikkelen er publisert i tidskriftet Praktisk Økonomi og Finans nr. 4, 2016 under temaet regnskap, skatt, avgift og verdsettelse. Originalartikkelen kan bestilles her mot betaling

Nøkkelord: land-for-land-rapportering, regnskapsstandarder, OECD BEPS, IASB, EU

Outsideren (2016)

Artikkel til Praktisk Økonomi og Finans nr 4, 2016, vol 32.