Eierskapsregister: Seier for åpenhet!

Regjeringen har presentert forslag til nytt register for egentlige eiere av selskaper - som oppfyller en rekke av våre krav.

Regjeringen har nå lagt fram et forslag til et norsk register over egentlige eiere. Dette er noe Tax Justice Network - Norge og en rekke andre aktører har jobbet for å få på plass i en årrekke.

– Økt åpenhet er viktig for å bekjempe terrorfinansiering, hvitvasking, skatteunndragelser og annen lyssky virksomhet. Et register over reelle rettighetshavere, som vi nå legger til rette for, vil styrke Norges kamp mot økonomisk kriminalitet og finansiering av terrorisme, sier finansminister Siv Jensen (FrP).
Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her.

Forslaget inneholder en rekke elementer som har vært viktige for TJN-N. Blant annet skal registeret være åpent tilgjengelig for alle, uten hindringer som adgangsgebyrer eller innloggingsløsninger.

I forslag til proposisjonen for registeret skriver Finansdepartementet at slike hindringer vil «antas å føre til en vesentlig mer begrenset bruk av registeret enn dersom opplysningene ligger åpent tilgjengelig uten begrensninger», og at slike begrensninger vil «[…] kunne svekke offentlighetens kontroll, og dermed gå ut over formålet med regelverket, særlig hensynet til å sikre korrekte og oppdaterte opplysninger om reelle rettighetshavere blant annet for å forebygge at de juridiske enhetene og utenlandske juridiske arrangementene misbrukes til kriminalitet».

Dette har vært et viktig aspekt som TJN-N har arbeidet for å fremme.

Les hele forslaget til proposisjonen her.

Vegard Venli, journalist i Dagbladet som har vært en viktig pådriver for å fremme økt åpenhet og innsynsmuligheter for journalister og offentligheten, har skrevet en god oppsummeringssak om forslaget til Medier24.

Les mer:

Vår rapport "Skjulte Eiere - konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet" fra 2014 satte problemet med skjult eierskap på dagsorden.
Rapporten "Åpent Eierskap" av Tax Justice Network - Norge, Finans Norge og IKT-Norge fra 2015, om hvordan et norsk eierskapsregister bør innrettes.