Klar melding på investorseminar: -Norge må gå foran

Under investorseminaret 23. mai om land-for-land-rapportering forventet de internasjonale gjestene at Norge må implementere rapporteringsstandarden.

- Norge setter høye standarder i internasjonale investeringer, men implementerer ikke land-for-land (LLR). Dette er inkonsistent politikk. Vi etterlyser at Norge tar ledelsen i LLR. Selv om Norge er et lite land, har de et sterk påvirkningskraft internasjonalt. Hvis Norge begynner, vil resten av verden følge etter. Å "vente på andre" gjør alle, men da kommer vi ingen vei, sa Raymond Baker fra Global Financial Integrity.

- Det er svært viktig at Norge nå går foran. Dette vil sette malen for hvordan LLR blir seende ut. Uten påvirkning fra Norge, vil forslaget fra EU bli utvannet. Den norske regjeringen har en stor kredibilitet internasjonalt så dette vil bli lagt merke til, sa Karin Lissakers fra Revenue Watch Institute.

Statssekretær Roger Schjerva fra Finansdepartementet ønsker imidlertid å vente på hva EU beslutter i høst.

Det ble fremhevet hvordan dagens rapporteringsstandard gjør det mulig for ledelsen i selskaper å lage selskapsstrukturer som gjør at de selv blir de økonomiske vinnerne. Dette sluser penger bort fra selskapet, som går ut over investorer og til syvende og sist også forbrukerne. Lissaker og Baker gav eksempler på hvordan lønnsomheten i bedrifter gikk opp når transparensen økte, og tilsvarende sank når selskapet rapporterte mindre, se denne rapporten.

Seminaret ble arrangert av Publish What you Pay Norge og KLP. Under seminaret ble en foreløpig versjon av rapporten "Defining elements - links between natural resources, tax and development" presentert. Rapporten viser detaljert hva som inngår i LLR, og hvordan den amerikanske lovgivningen og EITI passer inn.

Les mer på PWYP sine sider her..