En av ti selskaper på Oslo Børs er i skatteparadiser

De fleste selskapene ønsker ikke å snakke om det. Attac, Tax Justice Network - Norge og Skatteetaten krever regulering på Oslo Børs

Noen sitater fra saken:

- Vi ønsker ikke å kommentere noe mer rundt dette (Birgitte Vartdal i Golden Ocean Group Limited som er registrert på Bermuda.)

- Det er ingen skatt på Bermuda. Det er flere jurisdiksjoner som ikke har skatt, men vi har gode erfaringer med Bermuda (Finansdirektæør KNut Sæthre i BW Offshore)

- Bruken er problematisk fordi den hindrer demokratisk kontroll gjennom innsyn. Det er tydelig at selskapen vil skaffe seg kapital fra Norge, men de vil samtidig slippe unna krav om innsyn fra myndighetene. (Benedikte Pryneid Hansen, leder Attac Norge)

- Dette er et veldig sterkt signal om at vi trenger sterkere regulering på Oslo Børs. Det selskapene gjør blir ikke etterprøvbart og nettopp det muliggjør overflytting av overskudd dit skattene er lavest. Dermed kan selskapene unndra store skattebeløp. (Sigrid Klæboe Jacobsen, styreleder Tax Justice Network - Norge)

- Nye rapporteringsstandarder vil lette vårt arbeid med å finne riktig skattegrunnlag for flernasjonale selskaper som er skattepliktige til Norge (Henry Larsen, Skatteetaten)

- Disse selskapene skal vite at de er med og bygger opp under et system som tilrettelegger for at penger kan brukes til kriminalitet og terrorisme. Det tror jeg at mange i Norge, særlig nå, vil bli klar over. (Inga Marte Thorkildsen, Finanskomiteen for SV)

- Jo mer vi kan minimalisere bruken av skatteparadiser jo bedre. Å kreve at selskapene rapporterer tall for hvert land de opererer i, vil være et viktig virkemiddel for å unngå at selskaper bare tar ut gevinster uten å betale noe tilbake til fellesskapet. (Hans Olav Syversen, Finanskomiteen for KrF)

Les saken i Aftenposten her, og oppfølgingssakene - Skatteparadiser kan finansiere terrorisme (22. august) og Folketrygdfondet holder munn om skatteparadiser 25. august:
(25. august)

Anbefaler også saken om TransOceans skatteunndragelse som viser hvor store ressurser myndigehtene måtte bruke for å ettergå selskaper.