EU-kommisjonens forslag til land-for-land rapportering på trappene

Rapporteringen gjelder for utvinningindustrien og kan være et viktig første steg på veien mot større gjennomsiktighet hos selskaper i alle bransjer.

Denne høsten vil EU-kommisjonen legge fram et forslag om å innføre land-for-land rapportering for selskaper innen utvinningindustri og muligens skogindustri. Kommisjonens forslag vil bli tilsendt EU-parlamentet. Dersom forslaget går gjennom parlamentet vil det bli framlagt for rådet for Den europeiske union og kan mest sannsynlig bli vedtatt som lov tidligst neste år.

Det er ingen tilfeldighet at utvinningindustrien blir plukket ut til å gå foran med land-for-land rapportering. Sektoren har fått mye oppmerksomhet rundt problemer som energisikkerhet, miljøødeleggelser og korrupsjon, og den økte gjennomsiktigheten og åpenheten som land-for-land rapportering medfører vil dermed være spesielt nyttig her.

Alex Marriage fra European Network on Debt and Development (Eurodad) ønsker utviklingen velkommen som et steg i riktig retning, men i likhet med Tax Justice Network påpeker de hvor viktig det er å innføre land-for-land for alle sektorer, ikke bare utvinningsindustri. Dette vil være et viktig verktøy for å få bukt med selskapers skatteunndragelse som årlig frarøver både utviklingsland og land i Europa for massive summer i tapte skatteinntekter.

Det viktige nå i høst er at kommisjonen kommer ut med et forslag som gir land-for-land rapporteringen «tenner». Dette betyr blant annet at man må kreve rapportering til myndigheter på en omfattende mengde data, inndelt etter land, prosjekt og betalingsmåte. For å motvirke skatteunndragelse kreves det informasjon på profitt, produksjonsvolum, salg, internhandel innad i selskapet, eiendeler og ansatte. Informasjon om dette vil hjelpe skattemyndigheter avsløre selskaper som har store deler av profitten sin i land hvor de har liten reell aktivitet. En detaljert rapport på hvordan land-for-land rapportering bør foregå i utvinningindustrien er laget av Publish What you Pay og Eurodad, og kan leses her.

Nå som det nylig har kommet fram at skatteparadiset Sveits er i ferd med å sikre sin skadefulle virksomhet med hemmelighold gjennom å betale store summer til Tyskland og Storbritannia, er det viktigere enn noensinne for EU å ta modige skritt mot åpenhet og gjennomsiktighet i det internasjonale næringslivet. Land-for-land rapportering er ett av de beste verktøyene vi har tilgjengelig for å oppnå dette.

Les mer fra Tax Justice Network om land-for-land rapportering her.

Peter Ringstad, koordinator i Tax Justice Network - Norge