EU med taktskifte etter Brexit: Caymanøyene svartelistet

Etter Brexit kan ikke Storbritannia lenger beskytte skatteparadiset mot EU-tiltak.

Det er Financial Times som melder at EU tilføyer Caymanøyene til EUs svarteliste over ikke-samarbeidende skatteparadiser. Dette er den første oppdateringen av svartelisten i etterkant av at Storbritannia har gått ut av EU.

Beslutningen om å sette Caymanøyene på listen ble tatt på et møte for EU-ambassadører i Brussel onsdag 12. februar, og er forventet å bli bekreftet når på EUs finansministre møtes i neste uke.

Caymanøyene er et såkalt britisk "oversjøisk territorium", som betyr at det er formelt underlagt Storbritannia og ikke har en selvstendig utenrikspolitikk. Jurisdiksjonen har imidlertid betydelig selvråderett over indre anliggender, noe de har utnyttet til å lage svært gunstige regler og skattesatser for å tiltrekke seg selskaper og investeringer fra utlandet. Blant annet er en stor andel av verdens hedgefond formelt plassert på Caymanøyene. Storbritannia har en rekke slike oversjøiske territorier og "kronbesittelser", som er levninger av det britiske imperiet, og mange av dem er blitt skatteparadiser med nære forbindelser til finansinstitusjoner i London. Dette er nærmere beskrevet i Financial Secrecy Index-rapporten om Storbritannia.

EU har i de innledende samtalene om en ny handelsavtale med Storbritannia lagt vekt på at Storbritannia må leve opp til de samme standardene i kampen mot internasjonale skatteunndragelser som EU.