EU på vei mot åpent eierskap

Europaparlamentet har med overveldende flertall stemt ja til opprettelsen av offentlige eierskapsregister

Den 11. mars støttet Europaparlamentet etableringen av offentlige registre over hvem som egentlig eier selskaper, truster og andre juridiske konstruksjoner. Dette vil gjøre det vanskeligere for kriminelle, skattesnytere, korrupte politikere og andre hvitvaskere å skjule sin identitet bak anonyme selskaper og truster. Skjult eierskap tilrettelegger for at milliarder i skatteinntekter forsvinner fra både fattige og rike land.

Skjult eierskap var nettopp tema for vår nye rapport som vi lanserte i februar. Her tar vi til orde for at Norge oppretter et egentlig eierskapsregister. Dette er et arbeid som bør starte nå, og ikke bli hengende etter EU.

Avstemmingen i Parlamentet skjedde i forbindelse med revisjonen av Hvitvaskingsdirektivet, eller Anti Money Laundering Directive (AMLD). 643 stemte for, med bare 30 stemmer mot. EU-landene som forventes å vedta revisjonen i de kommende månedene. Norge er også forpliktet av Hvitvaskingsdirektivet.

En ny rapport fra Ukrainian Anti-corruption Action Centre og Global Witness har avslørt hvordan den avsatte president Janukovitsj har brukt anonyme europeiske selskaper til å skjule eierskapet til enorme verdier. Offentliggjøring av virkelige eiere bak selskaper vil gjør det mulig med bedre tilsyn og økt kontroll, som vil gjøre det betraktelig vanskeligere å gjemme unna penger.

Koen Roovers, rådgiver for Financial Transparency Coalition uttaler: "Det nåværende systemet har avlet et stort nettverk av anonyme skallselskaper som brukes for å kanalisere ulovlig opptjente penger eller underslag fra statskassen. Mens korrupsjonpåstander knyttet til den tidligere regjeringen i Ukraina nå blir undersøkt, er mange andre land, inkludert utviklingsland, fortsatt sårbare for disse metodene."


Prosessen videre
EU-landene må nå bli enige seg imellom og skal deretter i forhandlinger med Parlamentet og EU-kommisjonen for å inngå en endelig avtale.

Dersom direktivet ender opp i henhold til avstemmingen i Parlamentet, vil alle selskap registrert i et EU-land bli pålagt å gi følgende opplysninger om den reelle eieren: navn, fødselsdato, nasjonalitet, jurisdiksjonen for registrering, kontaktinformasjon, antall og kategorier av aksjer, og eventuelt andelen av aksjeposten eller kontroll.

Truster må gi tilsvarende informasjon. EU-parlamentet gikk imot det opprinnelige forslaget om å holde truster utenfor offentligheten. Med 531 stemmer for og 139 mot, vedtok de at eierinformasjon i truster også skal gjøres offentlig tilgjengelig. Det siste er spesielt viktig, siden truster er omtrent umulig å få innsyn i. Den britiske statsministeren David Cameron ønsker for eksempel ikke at truster skal inngå i det britiske registeret.

Les mer

Av Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder