Fagforbundet blir medlem av TJN Norge

LOs største forbund mener TJN spiller en viktig rolle i en av vår tids viktigste utfordringer: kapitalflukt og skatteunndragelse.

Fagforbundet har meldt seg inn i Tax Justice Network - Norge. Fagforbundet er LOs største forbund med ca 315 000 medlemmer.

- Fagforbundet har valgt å tilslutte seg TJN fordi vi er opptatt av skatterettferd. Kapitalflukt og skatteundragelse er en av vår tids viktigste utfordringer både internasjonalt og i Norge. Da må flere gode krefter dra sammen. Her spiller TJN en viktig rolle med å bidra til å øke forståelsen for hvorfor kamp mot skatteunndragelser er viktig, i tillegg til å komme med konstruktive og realistiske forslag til hvordan det kan motvirkes, sier Fanny Voldnes, leder i samfunnsøkonomisk enhet.

Vi ønsker Fagforbundet hjertelig velkommen som medlem!